Show simple item record

Parameters Optimization of Articulated Low-Floor Tram with Non-Rotating Bogiesdc.contributor.advisorKalivoda Jan
dc.contributor.authorStanislav Čihák
dc.date.accessioned2022-09-03T22:53:00Z
dc.date.available2022-09-03T22:53:00Z
dc.date.issued2022-09-03
dc.identifierKOS-1201007084605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103965
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá tramvajemi s nesenými články a neotočnými podvozky. Náplní práce je seznámení s problematikou tramvají tohoto typu a navržení základních parametrů tramvajového vozidla vhodného pro prostředí pražské tramvajové sítě a vytvoření jeho typového výkresu. Na základě provedeného návrhu je vytvořen MBS model tramvaje v simulačním programu Simpack a jsou provedeny simulace průjezdu obloukem o poloměru 20 metrů. Sledované veličiny z výsledku simulací jsou vodicí síly a index opotřebení. Výsledky simulací tramvaje s neotočnými podvozky jsou porovnány se simulacemi čtyřnápravové tramvaje s otočnými podvozky. V poslední části diplomové práce je provedena analýza parametrů, které mohou mít vliv na velikost vodicích sil a indexu opotřebení, a na základě jejích výsledků jsou upraveny parametry tramvaje s neotočnými podvozky.cze
dc.description.abstractThis thesis discusses Articulated Low-Floor Tram with Non-Rotating Bogies. The aim of the thesis is to get acquainted with trams of this type and their issues and to design basic parameters of the tram suitable for the environment of the Prague tram network and to create a type drawing. Based on the design, an MBS model of the tram is created in the Simpack program and simulations of passing through an arc with a radius of 20 meters are performed. The observed quantities from the simulation result are lateral wheel force and wear number. The results of simulations of trams with non-rotating bogies are compared with simulations of four-axle trams with rotating bogies. In the last part of the thesis, an analysis of the parameters that may affect the size of the lateral wheel forces and the wear number is performed, and based on its results, the parameters of the tram with non-rotating bogies are modified.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectNízkopodlažní tramvajcze
dc.subjectneotočné podvozkycze
dc.subjectoptimalizacecze
dc.subjectMBS modelcze
dc.subjectvodicí sílycze
dc.subjectindex opotřebenícze
dc.subjectLow-Floor Trameng
dc.subjectNon-Rotating Bogieseng
dc.subjectOptimizationeng
dc.subjectMBS Modeleng
dc.subjectLateral wheel forceeng
dc.subjectWear numbereng
dc.titleOptimalizace parametrů článkové nízkopodlažní tramvaje s neotočnými podvozkycze
dc.titleParameters Optimization of Articulated Low-Floor Tram with Non-Rotating Bogieseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeČapek Jan
theses.degree.disciplineKolejová vozidlacze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeDopravní a transportní technikacze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record