Show simple item record

Analysis of the Competitive Environment on the Electromobility Market in the Czech Republic and Prediction of Developmentdc.contributor.advisorŠtědroň Bohumír
dc.contributor.authorJan Drabina
dc.date.accessioned2022-09-01T13:51:48Z
dc.date.available2022-09-01T13:51:48Z
dc.date.issued2022-08-31
dc.identifierKOS-1178823677005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103767
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na elektromobilitu v České republice a analýzu konkurenčního prostředí v tomto odvětví. Kromě popisu a analýzy konkurenčního prostředí se v praktické části zabývá také predikcí vývoje elektromobility v celosvětovém měřítku. Přínosem práce je analýza konkurenčního prostředí, stanovení příležitostí a hrozeb pro společnost Škoda Auto a také predikce elektromobility do budoucna. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část dává informace o použitých metodách a v praktické části jsou tyto metody aplikovány přímo na daný trh. V závěru práce je uvedena syntéza poznatků včetně doporučení pro společnost Škoda Auto na základě zpracovaných analýz a možné scénáře vývoje prodejů elektromobilů.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on electromobility in the Czech Republic and the analysis of the competitive environment in this sector. In addition to the description and analysis of the competitive environment, the practical part of the thesis also deals with the prediction of the development of electromobility on a global scale. The contribution of the thesis is the analysis of the competitive environment, determination of opportunities and threats for Škoda Auto and also prediction of electromobility in the future. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part gives information about the methods used and in the practical part these methods are applied directly to the market. The thesis concludes with a synthesis of the findings, including recommendations for Škoda Auto based on the analyses and possible scenarios for the development of sales of electric vehicles.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAnalýzacze
dc.subjectautomobilový průmyslcze
dc.subjectelektromobilitacze
dc.subjectkonkurencecze
dc.subjectSWOT analýzacze
dc.subjectPEST analýzacze
dc.subject4Ccze
dc.subjectmikroprostředícze
dc.subjectmakroprostředícze
dc.subjectpredikcecze
dc.subjectprognostické metodycze
dc.subjectextrapolace trendůcze
dc.subjectAnalysiseng
dc.subjectAutomotive Industryeng
dc.subjectCompetitioneng
dc.subjectSWOT Analysiseng
dc.subjectPEST Analysiseng
dc.subject4Ceng
dc.subjectMicroenvironmenteng
dc.subjectMacroenvironmenteng
dc.subjectpredictioneng
dc.subjectpredictive methodseng
dc.subjecttrends extrapolationeng
dc.titleAnalýza konkurenčního prostředí na trhu elektromobility v ČR a predikce vývojecze
dc.titleAnalysis of the Competitive Environment on the Electromobility Market in the Czech Republic and Prediction of Developmenteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeMakovský Petr
theses.degree.grantorinstitut ekonomických studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record