Show simple item record

System for final thesis supervision supportdc.contributor.advisorNáplava Pavel
dc.contributor.authorFidan Guliyeva
dc.date.accessioned2022-08-25T22:54:17Z
dc.date.available2022-08-25T22:54:17Z
dc.date.issued2022-08-25
dc.identifierKOS-961987331005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103444
dc.description.abstractTato bakalářská práce ukazuje celý proces vývoje webové aplikace určené pro podporu vedení závěrečných prací. Pro vývoj webové aplikace byl zvolen pro-gramovací jazyk Python a také byly použity webframy Flask a Bootstrap 5. Výstupem práce je bezplatný systém určený pro zjednodušení plánování kon-zultací a evidenci pokroku studentů během procesu vedení závěrečných prací.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis shows the whole process of web application development designed to support the management of final theses. The Python programming language was chosen for the development of the web application and the Flask and Bootstrap 5 web frames were also used. The output of the work is a free system designed to simplify the planning of consultations and record the progress of students during the process of conducting final theses.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectweb aplikacecze
dc.subjectrezervační systémcze
dc.subjectkonzultace závěrečné prácecze
dc.subjectweb applicationeng
dc.subjectreservation systemeng
dc.subjectfinal thesis consultationeng
dc.titleSystém pro podporu vedení závěrečných pracícze
dc.titleSystem for final thesis supervision supporteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSuchánek Marek
theses.degree.disciplineInformační systémy a managementcze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatika 2009cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record