Show simple item record

Czech Republic without coal energydc.contributor.advisorHrdlička Jan
dc.contributor.authorTomáš Bláha
dc.date.accessioned2022-06-24T22:52:14Z
dc.date.available2022-06-24T22:52:14Z
dc.date.issued2022-06-24
dc.identifierKOS-982814596405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102994
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá možnými variantami složení zdrojů elektrické energie v České republice v horizontu do roku 2040, bez využívání primární energie hnědého a černého uhlí. V teoretické části práce je analyzován současný energetický mix České republiky a vyhodnocen potenciál obnovitelných zdrojů energie relevantních pro Českou republiku. Praktická část se věnuje návrhu skladby zdrojů eklektické energie a následnému zhodnocení variant ve vztahu k možným trendům vývoje spotřeby elektrické energie.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis is dealing with possible composition of electrical energy sources in the Czech republic untill the year 2040 without using primary energy from black and brown coal. In the theoretical part of the work there is being analyzed present energy mix of the Czech republic and evaluated the potential of reneweable energy sources for Czech republic. The practical part is dealing with proposition of the possible composition of electrical energy sources and also the evaluation of the possible variants in the future trends of the electrical energy consumption.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvýroba elektrické energie v ČRcze
dc.subjectobnovitelné zdroje energiecze
dc.subjectscénáře vývoje energetického mixucze
dc.subjectukončení využití energie z uhlícze
dc.subjectelectric energy production in Czech Republiceng
dc.subjectreneweable energy sourceseng
dc.subjectscenario of energy mix developmenteng
dc.subjecttermination of coal energy useeng
dc.titleČeská republika bez energie z uhlícze
dc.titleCzech Republic without coal energyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHrdlička František
theses.degree.disciplineEnergetika a procesní technikacze
theses.degree.grantorústav energetikycze
theses.degree.programmeStrojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record