Show simple item record

Assembly line optimizationdc.contributor.advisorKellner Tomáš
dc.contributor.authorLukáš Kešner
dc.date.accessioned2022-06-24T22:51:55Z
dc.date.available2022-06-24T22:51:55Z
dc.date.issued2022-06-24
dc.identifierKOS-1083279865705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102984
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem optimalizačních řešení montážní linky s využití koncepce One Piece Flow ve společnosti Witte Automotive. V teoretické části je představena problematika výrobního systému, jeho automatizace, optimalizace pomocí štíhlé výroby a ergonomie montážního pracoviště. V praktické části práce je zpracována analýza současného stavu montážní linky a zpracovány návrhy optimalizačních řešení. Jednotlivá řešení jsou podrobena technicko-ekonomickému zhodnocení a pomocí vícekriteriální analýzy je vybrána vítězná varianta k realizaci.cze
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with the design of assembly line optimization solutions using the One Piece Flow concept in Witte Automotive company. Here are presented the problems of the production system, its automation, optimization by means of lean production and ergonomics of the assembly workplace. In the practical part of the thesis, an analysis of the current state of the assembly line and proposals for optimization solutions are elaborated. The individual solutions are subjected to technical and economic evaluation and the winning option is selected for implementation using multi-criteria analysis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMontážcze
dc.subjectautomatizacecze
dc.subjectmontážní linkacze
dc.subjectoptimalizace montážní linkycze
dc.subjectOne Piece Flowcze
dc.subjectAssemblyeng
dc.subjectautomationeng
dc.subjectassembly lineeng
dc.subjectassembly line optimizationeng
dc.subjectOne Piece Floweng
dc.titleOptimalizace montážní linkycze
dc.titleAssembly line optimizationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeCibulka Vojtěch
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record