Show simple item record

Using augmented reality for visualization of exxtinct village Zhůřídc.contributor.advisorCajthaml Jiří
dc.contributor.authorFrantišek Mužík
dc.date.accessioned2022-06-22T22:56:28Z
dc.date.available2022-06-22T22:56:28Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-1198095066905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102826
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je vizualizace zaniklé šumavské obce Zhůří s využitím rozšířené reality sledované v prostředí mobilní aplikace vytvořené v herním enginu Unity. Součástí aplikace je taktéž mapa a sekce s historickými informacemi o obci a jejím blízkém okolí včetně zobrazení dobových či současných fotografií. Vytvořené 3D modely virtuálních budov jsou vloženy do krajiny odpovídající původnímu prostorovém umístění, přičemž jejichž poloha je získána ze Státní mapy 1 : 5 000 – odvozené, která mapuje stav zájmového území v roce 1954, tedy těsně před zničením zástavby obce z důvodu vybudování vojenského újezdu Dobrá Voda. Práce se zabývá historií zájmového území včetně získávání historických podkladů a jejich zpracováním. Dále předkládá charakteristiku typů prodloužené reality (XR), tedy virtuální (VR), augmentované (AR) a mixované (MR) společně s praktickými příklady jejich implementace v celé řadě oborů. Součástí práce je taktéž popis tvorby 3D modelů budov na území obce, zpracování starých map a rozebrání struktury vývoje mobilní aplikace počítaje grafický návrh či publikování v obchodech Google Play a App Store.cze
dc.description.abstractThe aim of this work is to visualize the extinct village Zhůří in the Bohemian Forest via augmented reality mobile application developed in the game engine Unity. Both map and history section with historical information about the village and its surroundings, including historical or contemporary photographs, are part of the application. Created 3D models of virtual buildings are inserted into the landscape in its original spatial location, whereas its location is obtained from the State Map 1:5,000-derived, which is displaying the state of the area of interest in the year 1954, thus near the destruction of the village due to creation of the proving ground Dobrá Voda. The work is dealing with the history of the area of interest including the gathering and processing of historical materials. It further presents characteristics of extended reality (XR) types that are virtual (VR), augmented (AR) and mixed (MR) reality, together with practical cases and their implementation in several fields. Part of this work is also a description of the creation of 3D models of village buildings, processing old maps and explanation of the mobile application development as well as its graphical design or publication process to the stores Google Play and App Store.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subject3D modelovánícze
dc.subjectaugmentovaná (rozšířená) realitacze
dc.subjectmapacze
dc.subjectmobilní aplikacecze
dc.subjectprodloužená realitacze
dc.subjectStátní mapa 1 : 5 000 – odvozenácze
dc.subjectUnitycze
dc.subjectvirtuální realitacze
dc.subjectZhůřícze
dc.subject3D modellingeng
dc.subjectaugmented realityeng
dc.subjectmapeng
dc.subjectmobile applicationeng
dc.subjectextended realityeng
dc.subjectState Map 1:5000-derivedeng
dc.subjectUnityeng
dc.subjectvirtual realityeng
dc.subjectZhůříeng
dc.titleVyužití rozšířené reality pro vizualizaci zaniklé obce Zhůřícze
dc.titleUsing augmented reality for visualization of exxtinct village Zhůříeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBrus Jan
theses.degree.disciplineGeomatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record