Show simple item record

Usage of Machine Learning in geodesy and cartography fielddc.contributor.advisorPytel Jan
dc.contributor.authorJan Kučera
dc.date.accessioned2022-06-22T22:56:28Z
dc.date.available2022-06-22T22:56:28Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-1198095065105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102824
dc.description.abstractTato práce se věnuje tématu strojového učení a jeho možného využití do jiných oblastí jako je geodézie. V první části práce je rozebrána stručná a základní teorie a v části druhé je pak část praktická zaobírající se praktickým využitím. Velkou roli zde bude hrát služba Azure od společnosti Microsoft, kterou budu využívat prostřednictvím implementace jejich nástrojových balíčků (knihoven) do programovacích prostředí jazyků Java a Python. První praktickou ukázkou bude rozpoznávání tváří a druhou vytvoření modelu detekující vlastní zvolené objekty.cze
dc.description.abstractThis work focuses on Machine Learning subject and its possible usage in other fields like geodesy. In the first part of this work there will be some theory explained and the second part will be about its practical usage. A big role in here plays Azure services from Microsoft, which I’ll be using through implementation of its libraries into environment of programming languages Java and Python. The first usage example is face recognition and the second is about creating my own model for custom object detection.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectStrojové učenícze
dc.subjectHluboké učenícze
dc.subjectRegresecze
dc.subjectKlasifikacecze
dc.subjectKlastrovánícze
dc.subjectUčení asociačních pravidelcze
dc.subjectZpětnovazební učenícze
dc.subjectZpracování přirozeného jazykacze
dc.subjectNeuronová síťcze
dc.subjectScikit learncze
dc.subjectKerascze
dc.subjectTensorflowcze
dc.subjectAWScze
dc.subjectAzurecze
dc.subjectAzure Cognitive Servicescze
dc.subjectFace APIcze
dc.subjectCustom Visioncze
dc.subjectEclipsecze
dc.subjectJavacze
dc.subjectPythoncze
dc.subjectMachine learningeng
dc.subjectDeep learningeng
dc.subjectRegressioneng
dc.subjectClassificationeng
dc.subjectClusteringeng
dc.subjectAssociation rule learningeng
dc.subjectReinforcement learningeng
dc.subjectNatural language processingeng
dc.subjectNeural networkeng
dc.subjectScikit learneng
dc.subjectKeraseng
dc.subjectTensorfloweng
dc.subjectAWSeng
dc.subjectAzureeng
dc.subjectAzure Cognitive Serviceseng
dc.subjectFace APIeng
dc.subjectCustom Visioneng
dc.subjectEclipseeng
dc.subjectJavaeng
dc.subjectPythoneng
dc.titleVyužití strojového učení v oblasti geodézie a kartografiecze
dc.titleUsage of Machine Learning in geodesy and cartography fieldeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeDoubrava Petr
theses.degree.disciplineGeomatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record