Show simple item record

Design of autonomous position and secondary estimation of atmospheric parameters sensor with the use of low-cost GNSSdc.contributor.advisorVyskočil Zdeněk
dc.contributor.authorLukáš Běloch
dc.date.accessioned2022-06-22T22:55:54Z
dc.date.available2022-06-22T22:55:54Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-1198095046005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102815
dc.description.abstractTato práce se věnuje návrhu a realizaci Low-cost GNSS zařízení pro autonomní sledování polohy a určení parametrů atmosféry. Úvodní část se zabývá samotnou technologií GNSS, popisem komunikačních protokolů a návrhem GNSS zařízení. Praktická část je zaměřena na realizaci GNSS zařízení a konfiguraci jednotlivých částí a komponent. Na závěr se tato práce zabývá testováním GNSS sestav a zpracováním měřených dat.cze
dc.description.abstractThis thesis is dedicated to design and implement Low-cost GNSS device for autonomous position monitoring and for determining parameters of the atmosphere. The first part deals with a GNSS technology, description of communication protocols and design of GNSS device. The practical part is focused to implement of GNSS device and to configuration of parts and components. At last concerns the thesis deals with testing of GNSS devices and with processing of measured data.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectGNSScze
dc.subjectNTRIPcze
dc.subjectNMEAcze
dc.subjectRTCMcze
dc.subjectU-Bloxcze
dc.subjectRaspberry Picze
dc.subjectG-Nutcze
dc.subjectNízkonákladový přijímačcze
dc.subjectGNSSeng
dc.subjectNTRIPeng
dc.subjectNMEAeng
dc.subjectRTCMeng
dc.subjectU-Bloxeng
dc.subjectRaspberry Pieng
dc.subjectG-Nuteng
dc.subjectLow-cost receivereng
dc.titleNávrh autonomního sensoru polohy a druhotného určení parametrů atmosféry s využitím low-cost GNSS přijímačecze
dc.titleDesign of autonomous position and secondary estimation of atmospheric parameters sensor with the use of low-cost GNSSeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVáclavovic Pavel
theses.degree.disciplineInženýrská geodéziecze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record