Show simple item record

Processing and visualisation of laser data from Morocco expedition 2020dc.contributor.advisorPavelka Karel
dc.contributor.authorLukáš Fogl
dc.date.accessioned2022-06-22T22:55:41Z
dc.date.available2022-06-22T22:55:41Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-1084809228705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102813
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá dokumentací historického objektu za pomoci malých laserových skenerů a prezentací výsledků v prostřední virtuální reality. Zaměřena a zpracována byla synagoga v osadě Bni Sbih, oblast Drâa-Tafilalet v jižním Maroku. Měření bylo z mračen bodů převedeno v softwaru Geomagic a Revit na 3D model, který byl exportován do softwaru Unreal Engine 4 a dále přizpůsoben pro analýzu modelu ve virtuální realitě. Konečným výsledkem je model ve virtuálním prostředí a vlastní 3D model.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with a documentation of a historical object using small laser scanners. The results are also present in virtual reality. The main documented object is a synagogue in the settlement of Bni Sbih, Drâa-Tafilalet region in southern Morocco. The measuring was brought forward from the points clouds in the Geomagic and Revit system to the 3D model, which was transferred to Unreal Engine 4 system. Consequently, it was adapted for a model analysis in the virtual reality. The result is a 3D model and its representation in VR.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLaserové skenovánícze
dc.subjectGeomagiccze
dc.subjectRevitcze
dc.subjectUnreal Engine 4cze
dc.subjectvirtuální realitacze
dc.subjectMarokocze
dc.subjectLaser scanningeng
dc.subjectGeomagiceng
dc.subjectReviteng
dc.subjectUnreal Engine 4eng
dc.subjectvirtual realityeng
dc.subjectMorrocoeng
dc.titleZpracování a vizualizace laserových dat z expedice Maroko 2020cze
dc.titleProcessing and visualisation of laser data from Morocco expedition 2020eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŘezníček Jan
theses.degree.disciplineInženýrská geodéziecze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record