Show simple item record

Cloud and software tools for processing of remotely sensed datadc.contributor.advisorPacina Jan
dc.contributor.authorSvetlana Usik
dc.date.accessioned2022-06-22T22:55:34Z
dc.date.available2022-06-22T22:55:34Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-1084809270305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102811
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou zpracování dat DPZ v desktopovém a cloudovém softwaru. Práce popisuje teoretické základy DPZ, poskytuje přehled o datech a softwarech pro jejich zpracování. Pro práci byla použita scéna z družice Landsat 8. Samotné zpracování včetně dílčích úkonů bylo provedeno v desktopovém softwaru ArcGIS Pro a cloudovém prostředí Google Earth Engine. Data byla zpracována metodou neřízené klasifikace na základě pixelu. Byl proveden odhad přesnosti klasifikace. Pracovní postup v jednotlivých softwarech byl porovnán. Na základě výsledků byla vyhotovena mapová kompozice.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the issue of processing the remote sensing data in desktop and in cloud software. The thesis describes theoretical foundations of remote sensing, provides a summary of data and softwares for their processing. An image from the Landsat 8 satellite was used. The data processing itself including partial operations was executed in desktop software ArcGIS Pro and in cloud-based platform Google Earth Engine. The data were processed by unsupervised clasification method based on pixel. The accuracy assessment of clasification was made. The working procedure in individual softwares was compared. On the basis of the results a map composition was created.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDálkový průzkum Zeměcze
dc.subjectGIS softwarecze
dc.subjectdružicecze
dc.subjectArcGIS Procze
dc.subjectGoogle Earth Enginecze
dc.subjectneřízená klasifikacecze
dc.subjectpixelově orientovaná klasifikacecze
dc.subjectK-meancze
dc.subjectISO clustercze
dc.subjectRemote sensingeng
dc.subjectGIS softwareeng
dc.subjectsatelliteseng
dc.subjectArcGIS Proeng
dc.subjectGoogle Earth Engineeng
dc.subjectunsupervised classificationeng
dc.subjectpixel-based classificationeng
dc.subjectK-meaneng
dc.subjectISO clustereng
dc.titleVyužití cloudových a softwarových nástrojů pro zpracování dat DPZcze
dc.titleCloud and software tools for processing of remotely sensed dataeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeRoučková Blanka
theses.degree.disciplineGeomatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record