Show simple item record

Communication standards in Automotivedc.contributor.advisorNovák Zdeněk
dc.contributor.authorDenisa Kaisrlíková
dc.date.accessioned2022-06-22T22:55:21Z
dc.date.available2022-06-22T22:55:21Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-1083894068105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102803
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá automobilovými komunikačními standardy. V teoretické části je uveden popis fyzické a linkové vrstvy sběrnice a její základní princip fungování. Dále je popsána zpráva sběrnice CAN a její části. Na konci této části jsou popsány další používané protokoly a jejich základní vlastnosti a využití. V praktické části je podrobný popis prostředí, ve kterém je vyvíjen kód pro odesílání a příjem zpráv pomocí sběrnice CAN. V závěru jsou zobrazeny probíhající zprávy mezi zařízeními, pomocí odposlouchávacího softwaru.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with automotive comunication standards. The theoretical part describes the physical and layer line of the bus and its basic principle of operation. Than the CAN bus message and its parts is described. At the end of this section, other protocols used and their basic properties and uses are described. The practical part is a detailed description of the development environment in which the code for sending and receiving messages using the CAN bus is developed. Finally, ongoing messages between devices are displayed, using eavesdropping software.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectCANcze
dc.subjectsběrnicecze
dc.subjectkomunikacecze
dc.subjectzprávacze
dc.subjectmikrokontrolércze
dc.subjectvývojová deskacze
dc.subjectCANeng
dc.subjectbuseng
dc.subjectcommunicationeng
dc.subjectmessageeng
dc.subjectmicrocontrollereng
dc.subjectdevelopment boardeng
dc.titleAutomobilové komunikační standardycze
dc.titleCommunication standards in Automotiveeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNovák Lukáš
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav přístrojové a řídící technikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record