Show simple item record

Construction and Shrinkage Joints in Concrete Structuresdc.contributor.advisorVašková Jitka
dc.contributor.authorIan Crowther
dc.date.accessioned2022-06-22T22:52:00Z
dc.date.available2022-06-22T22:52:00Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-878590719705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102673
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na problematiku provádění pracovních spár a smršťovacích pásů. Ze začátku se práce zabývá spojením betonových vrstev odlišného stáří. Následně jsou popsány a rozděleny jednotlivé typy styků betonových prvků. Výsledkem první části práce je návrh a popis optimálního provedení pracovních spár. Důraz byl kladen na pracovní spáry ve vodorovných konstrukcích. Druhá část práce se zabývá smršťováním betonu. Spolu s popisem problematiky smršťování byly popsány faktory, které ovlivňují deformace a napětí od smrštění betonu. Druhá část práce je zakončena popisem a návrhem technologického provedení smršťovacích pruhů.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on the issue of the implementation of construction and shrinkage joints. Initially, the thesis deals with the joining of concrete layers of different ages. Subsequently, the different types of joints of concrete elements are described and classified. The first part of the thesis results in the design and description of the optimum design of construction joints. Emphasis was placed on construction joints in horizontal structures. The second part of the work deals with concrete shrinkage. Along with the description of the shrinkage problem, the factors that influence the deformation and stresses from concrete shrinkage were described. The second part of the thesis is concluded with the description and technological implementation of shrinkage strips.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBetonové konstrukcecze
dc.subjectsoudržnost betonových vrstevcze
dc.subjectpracovní spáracze
dc.subjectcelistvostcze
dc.subjectsmršťování betonucze
dc.subjectsmršťovací páscze
dc.subjectConcrete structureseng
dc.subjectcohesion of concrete layerseng
dc.subjectconstruction jointeng
dc.subjectintegrityeng
dc.subjectshrinkage of concreteeng
dc.subjectshrinkage jointeng
dc.titlePracovní spáry a smršťovací pásy betonových konstrukcícze
dc.titleConstruction and Shrinkage Joints in Concrete Structureseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeTipka Martin
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record