Show simple item record

Relaying the II/156 Road, Phase 6dc.contributor.advisorJežková Jaromíra
dc.contributor.authorDaniel Palivec
dc.date.accessioned2022-06-21T22:54:48Z
dc.date.available2022-06-21T22:54:48Z
dc.date.issued2022-06-21
dc.identifierKOS-980733123205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102629
dc.description.abstractCílem této práce je vyprojektování úseku komunikace, která bude propojovat mimoúrovňovou křižovatku Pohůrka (která se vyskytuje nad novým úsekem dálnice D3) a silnici II/157. Napojení tohoto nového úseku komunikace na silnici II/157 bude řešeno pomocí jednopruhové okružní křižovatky, která je taktéž předmětem návrhu této bakalářské práce. Projekt je řešen v úrovni studie.cze
dc.description.abstractThe aim of this work is to design a section of road that will connect the Pohůrka level crossing (which occurs above the new section of D3 motorway) and the road II/157. The connection of this new section of the road to the road II/157 will be solved by means of single-lane roundabout, which i salso the subject of the proposal of this bachelor´s thesis. The project is solved at the study level.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPřeložkacze
dc.subjectjednopruhová okružní křižovatkacze
dc.subjectstyková křižovatkacze
dc.subjecttrasacze
dc.subjectsměrové řešenícze
dc.subjectvýškové řešenícze
dc.subjectSrubeccze
dc.subjectRelocationeng
dc.subjectsingle-lane roundabouteng
dc.subjectjunctioneng
dc.subjectrouteeng
dc.subjectdirectional solutioneng
dc.subjectaltitude solutioneng
dc.subjectSrubeceng
dc.titlePřeložka silnice II/156, 6. etapacze
dc.titleRelaying the II/156 Road, Phase 6eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVaněk Jan
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra silničních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record