Show simple item record

Comparison of different models for design of flat slabsdc.contributor.advisorŠtefan Radek
dc.contributor.authorMatěj Klimeš
dc.date.accessioned2022-06-21T22:52:40Z
dc.date.available2022-06-21T22:52:40Z
dc.date.issued2022-06-21
dc.identifierKOS-879169078005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102577
dc.description.abstractNávrh lokálně podepřených desek na protlačení lze provést různými výpočetními modely. Tyto modely jsou obvykle součástí návrhových metodik. V České Republice je vzhledem k platnosti technických norem ČSN EN standardně používán model podle normy ČSN EN 1992-1-1 případně model podle ETA-12/0454 lišící se zejména v možnosti návrhu smykových trnů. Model v ČSN EN 1992-1-1 ale podle řady experimentů nemá dostatečnou spolehlivost. V současnosti je v přípravě nová verze normy EN 1992-1-1 (tato práce se věnuje draftu prEN 1992-1-1:2021-09), která přináší nový návrhový postup zohledňující více návrhových parametrů než model v aktuálně platné verzi. Další možností je pro návrh desky na protlačení použít model náhradní příhradoviny. Tato práce se zabývá popisem, aplikací a srovnáním těchto modelů.cze
dc.description.abstractThe punching of flat slabs can be design by various models. These models are usually part of the design standards. In the Czech Republic due to the validity of ČSN EN standards the model according to ČSN EN 1992-1-1 standard is used standardly or the model according to ETA-12/0454 differs especially in possibility to design a shear studs. The model in ČSN EN 1992-1-1 does not have sufficient reliability according to a number of experiments. A new version of EN 1992-1-1 standard currently prepared (this thesis works with prEN 1992-1-1:2021-09) brings a new design method and takes in account more design parameters than model in valid version. Another option is to use a strut and tie model for design of flat slab. This thesis focuses on description, application and comparison of these models.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLokálně podepřená deskacze
dc.subjectprotlačenícze
dc.subjectsmyková výztužcze
dc.subjectmodel náhradní příhradovinycze
dc.subjectFlat slabeng
dc.subjectpunchingeng
dc.subjectshear reinforcementeng
dc.subjectstrut and tie modeleng
dc.titlePorovnání různých výpočetních modelů pro návrh lokálně podepřených desekcze
dc.titleComparison of different models for design of flat slabseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHolan Jakub
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record