Show simple item record

Structural design of nursery school with the focus on reinforced concrete deep beams in second floordc.contributor.advisorTipka Martin
dc.contributor.authorJan Cihlář
dc.date.accessioned2022-06-20T22:52:33Z
dc.date.available2022-06-20T22:52:33Z
dc.date.issued2022-06-20
dc.identifierKOS-980435572005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102439
dc.description.abstractNáplní této bakalářské práce je variantní návrh nosné konstrukce objektu mateřské školy. Návrh je zaměřen na část 2.NP objektu přesahující přes okraj půdorysu 1.NP. První variantou je železobetonový monolitický stěnový systém, kde je vynesení přesahující části 2.NP provedeno pomocí stěnových nosníků. V druhé variantě je objekt rozdělen na železobetonový monolitický skelet 1.NP a dřevěné 2.NP. Vynesení přesahující části 2.NP je provedeno pomocí železobetonových průvlaků v rovině stropu nad 1.NP. Obě varianty jsou následně porovnány z hlediska deformací, spotřeby materiálu a pracnosti provedení.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to design load bearing structure of nursery school in two structural variants. The design is focused on part of 2th level exceeding the 1st level. The first variant is concrete monolithic wall systém. In this variant the part of 2th level exceeding 1st is structurally held by concrete deep beams. In the second variant, object is divided into concrete monolithic skelet in the 1st level and wood building in the 2th level. In this variant the part of 2th level exceeding 1st is structurally held by concrete beams in the plane of ceiling above 1st level. Both variants are then compared based on deformations, materiál consumption and hour of work needed to finish the structure.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmateřská školacze
dc.subjectkonstrukční řešenícze
dc.subjectželezobetoncze
dc.subjectstěnový nosníkcze
dc.subjectkonzolacze
dc.subjectstatický výpočetcze
dc.subjectNursery schooleng
dc.subjectstructural designeng
dc.subjectreinforced concreteeng
dc.subjectconcrete deep beamseng
dc.subjectcantilever beameng
dc.subjectstatic calculationeng
dc.titleKonstrukční návrh mateřské školy se zaměřením na stěnové železobetonové nosníky v 2NPcze
dc.titleStructural design of nursery school with the focus on reinforced concrete deep beams in second flooreng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNovák Josef
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record