Show simple item record

Information system for a tyres servicedc.contributor.advisorNáplava Pavel
dc.contributor.authorJorge Zuňiga
dc.date.accessioned2022-06-17T22:53:03Z
dc.date.available2022-06-17T22:53:03Z
dc.date.issued2022-06-17
dc.identifierKOS-1065790799705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102239
dc.description.abstractPráce je zaměřená na informační systémy a jejich využití pro malé podniky. Hlavním cílem práce je provést analýzu pneuservisu Láva Design a následnou implementaci informačního systému na platformě Salesforce. Nejdříve se práce věnuje teorii informačních systémů, popisuje jejich typy, a speciálně se zaměřuje na CRM systémy. Poté popisuje obecnou agendu pneuservisů a využití CRM systémů v této oblasti. Dále je v práci provedena analýza pneuservisu Láva Design a sběr požadavků majitele. Na tomto základě je proveden návrh a implementace nového informačního systému na platformě Salesforce. Poté je provedeno testování tohoto systému. V poslední části probíhá ekonomicko-manažerské vyhodnocení přínosů a nákladů nového systému a jsou popsány možnosti dalších rozšíření.cze
dc.description.abstractThe thesis is focused on information systems and their use for small businesses. The main goal of this work is to perform an analysis of the Láva Design tire service and the subsequent implementation of an information system on the Salesforce platform. First, the work focuses on the theory of information systems, describes their types, and specifically focuses on CRM systems. It then describes the general agenda of tire service shops and the use of CRM systems in this area. Next, an analysis of the Láva Design tire service and a collection of the owner's requirements is performed. On this basis, the design and implementation of a new information system on the Salesforce platform are made. Then, the new system is tested. In the last part, economic and managerial benefits and costs of the new system are evaluated and the possibilities of further extensions are described.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSalesforcecze
dc.subjectCRMcze
dc.subjectzákazníkcze
dc.subjectevidence zákazníkůcze
dc.subjectpneuserviscze
dc.subjectSalesforceeng
dc.subjectCRMeng
dc.subjectcustomereng
dc.subjectcustomer recordseng
dc.subjecttire serviceeng
dc.titleInformační systém pro pneuserviscze
dc.titleInformation system for a tyres serviceeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeLouda Jan
theses.degree.disciplineInformační systémy a managementcze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatika 2009cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record