Show simple item record

Design of Vibratory Bowl Feeder and Lids Closing Mechanismdc.contributor.advisorHoidekr Jan
dc.contributor.authorVojtěch Paťha
dc.date.accessioned2022-06-15T22:52:51Z
dc.date.available2022-06-15T22:52:51Z
dc.date.issued2022-06-15
dc.identifierKOS-1201007203905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102015
dc.description.abstractÚkolem této diplomové práce je navrhnout konstrukční řešení zařízení na podávání korunkových uzávěrů a uzavírání lahví. Toto zařízení má být implementováno na již existující stroj určený na uzavírání lahví šroubovacími uzávěry. V teoretické části práce jsou popsány typy uzavíracích strojů dle stupně automatizace a principu jejich funkce, typy uzavíracích hlav pro různé druhy uzávěrů a možnosti podávání uzávěrů s podrobnějším popisem vibračních podavačů. Hlavní část práce se zabývá návrhem vibračního kruhového zásobníku, systému pro uzavírání lahví a nosného rámu těchto zařízení. Diplomová práce je doplněna 3D modelem celého uzavíracího stroje.cze
dc.description.abstractThe objective of this thesis is to design a design solution crown cap feeder and lids closing machanism. This device has to be implemented on bottle screw capping machine, which already exists. In the theoretical part of this thesis are described types of the capping machine according to level automation and principle of their function, types of capping head for various kind of cap and options of cap feeder with detailed description vibratory feeder. The main part of this thesis deals with the design of vibratory bowl feeder, lids closing mechanism and frame of these devices. The thesis is supplemented by a 3D model of the bottle crown capping machine.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvibrační zásobníkcze
dc.subjectuzavírací strojcze
dc.subjectuzavírací hlavacze
dc.subjectkmitánícze
dc.subjectkorunkový uzávěrcze
dc.subjectVibratory Bowl Feedereng
dc.subjectBottle Capping Machineeng
dc.subjectCapping Headeng
dc.subjectVibrationeng
dc.subjectCrown Capeng
dc.titleNávrh vibračního dávkovače víček a mechanismu pro uzavírání lahvícze
dc.titleDesign of Vibratory Bowl Feeder and Lids Closing Mechanismeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeDub Martin
theses.degree.disciplineTransportní technikacze
theses.degree.grantorústav konstruování a částí strojůcze
theses.degree.programmeDopravní a transportní technikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record