Show simple item record

Influence of EDF Motor Arrangement Modification on its Performancedc.contributor.advisorKušmírek Stanislav
dc.contributor.authorDaniel Urban
dc.date.accessioned2022-06-10T22:55:21Z
dc.date.available2022-06-10T22:55:21Z
dc.date.issued2022-06-10
dc.identifierKOS-1201007943105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101851
dc.description.abstractPředmětem této práce „Vliv modifikace uspořádání EDF motoru na jeho výkonnost“ je vyzkoumat možné variace konstrukce Electric Ducted Fan a sledovat jejich vliv na jeho výkonnost. S rozšiřující se elektrifikací ve všech dopravních odvětvích, je nutné nalézt nová řešení propulsních systémů pro použití v letecké dopravě. Konstrukce zmíněného motoru je již několik desítek let stará, nicméně velmi málo používaná, a tedy téměř neprozkoumaná. Je tedy nutností prozkoumat možné způsoby provedení konstrukce a sledovat vliv na jeho výkonové parametry. Tím je možné nalézt nejoptimálnější konstrukci pro vybraná použití. V práci je analyzován současný stav propulsních systémů používaných v letectví, současný stav problematiky EDF a možnosti testování letadlových pohonných jednotek. Dále jsou otestovány dva zakoupené již funkční motory a konstrukční variace, které jsou postaveny na jejich základě. Veškerá naměřená data jsou analyzována a následně provedena porovnání mezi jednotlivými měřeními. Na základě zjištěných informací z měření jsou EDF motory rozčleněny do kategorií a uvedeno jejich možné použití v praktických podmínkách.cze
dc.description.abstractThe subject of this thesis "Influence of EDF motor arrangement Modification on its performance" is to investigate possible variations in the design of the Electric Ducted Fan and to monitor their influence on its performance. With the expanding electrification in all transport sectors, it is necessary to find new solutions for propulsion systems for use in air transport. The design of this engine is several decades old, but very little used, and therefore almost unexplored. It is therefore necessary to examine the possible ways of design and monitor the impact on its performance parameters. This makes it possible to find the most optimal design for selected applications. The work analyzes the current state of propulsion systems used in aviation, the current state of EDF and the possibility of testing aircraft propulsion units. In this thesis, two already purchased engines are test and so as their design variations, which are built on their basis. All measured data are analyzed and then comparisons are made between individual measurements. Based on the information obtained from the measurements, EDF motors are divided into categories and their possible use in practical conditions is indicated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPropulsní systémycze
dc.subjectElectric Ducted Fancze
dc.subjectBezpilotní letadlacze
dc.subjectPilotovaná letadlacze
dc.subjectPropulsion systemseng
dc.subjectElectric Ducted Faneng
dc.subjectUnmanned aircrafteng
dc.subjectManned aircrafteng
dc.titleVliv modifikace uspořádání EDF motoru na jeho výkonnostcze
dc.titleInfluence of EDF Motor Arrangement Modification on its Performanceeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePecho Pavol
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record