Show simple item record

Methodology of Perimeter Multispectral Data Recordingdc.contributor.advisorSocha Vladimír
dc.contributor.authorLukáš Ožana
dc.date.accessioned2022-06-10T22:54:02Z
dc.date.available2022-06-10T22:54:02Z
dc.date.issued2022-06-10
dc.identifierKOS-1083894121905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101807
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá metodikou pořizování multispektrálních záznamů perimetru. Motivací bylo vytvořit dostupné a jednoduché řešení sběru dat s pomocí bezpilotního letového prostředku s pevným křídlem. Letoun s pevným křídlem disponuje signifikantně vyšším doletem, než častěji používané multikoptéry a je tak schopen pořízení záznamů nad větším územím. Konstrukce navrženého bezpilotního létajícího prostředku stojí na dvoumotorovém hornoplošníku DUEL II, jenž byl uzpůsoben k nesení multispektrální kamery Micasense RedEdge MX a autopilotního systému PixHawk 2.4.8. Mezi hlavní provedené změny bylo, vzhledem k významnému nárůstu hmotnosti, zvětšení plochy křídla, změna profilu křídla a změna pohonné jednotky, pro dosažení většího výkonu. Návrh byl zamýšlen tak, aby k jeho realizaci nebylo potřebné velkých modelářských zkušeností. Letoun byl postaven z lehkého balzového dřeva v kombinaci s 3 D tištěnými součástmi z materiálu PLA. Funkčnost hotového letounu byla ověřena letovými zkouškami a pořízením multispektrálního záznamu pšeničného pole s využitím indexu NDVI. Letoun byl schopen provést všechny navržené letové zkoušky.cze
dc.description.abstractThis thesis is focused on perimeter multispectral data recording methodology. The motivation was to create an affordable and simple solution for unmanned fixed wing aerial vehicle data collection. A fixed wing aircraft has a better range than frequently used multicopters and therefore is able to collect data over a wider area. The technical solution is based on a DUEL II twin engine aircraft, which was redesigned to carry Micasense RedEdge MX multispectral camera and PixHawk 2.4.8 autopilot system. Main changes made to the construction of the aircraft were, due to significant increase of weight, were the increase of wing area and airfoil and change of the power unit for greater performance. The aircraft was designed as easy-to-build, requiring minimum previous experience. The aircraft was made of light balsa wood in combination with 3 D printed PLA components. The functionality of the aircraft was verified by flight tests and wheat field multispectral record acquisition using the NDVI index for record processing. The aircraft was able to perform all proposed flight tests.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectautopilotcze
dc.subjectbezpilotní letový prostředekcze
dc.subjectdálkový průzkum zeměcze
dc.subjectmultispektrální záznamcze
dc.subjectautopiloteng
dc.subjectmultispectral recordeng
dc.subjectremote sensingeng
dc.subjectunmanned aerial vehicleeng
dc.titleMetodika pořizování multispektrálních záznamů perimetrucze
dc.titleMethodology of Perimeter Multispectral Data Recordingeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHoleček Jiří
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record