Show simple item record

Technical a Economic Analysis of Electric Vehicle Operation for Company Purposesdc.contributor.advisorKučerková Blanka
dc.contributor.authorAdam Balon
dc.date.accessioned2022-06-08T22:54:13Z
dc.date.available2022-06-08T22:54:13Z
dc.date.issued2022-06-08
dc.identifierKOS-983414125205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101413
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá technickoekonomickou analýzou elektromobilu pro firemní účely. První část teoretické části je zaměřena na aktuální stav elektromobility v českých zemích a u dalších evropských států, kde jsou zmapovány položky jako počty elektromobilů, počty veřejných nabíjecích stanic atd. Další část se zaměřuje na technické aspekty elektromobility. Mezi ty patří např. princip činnosti elektromobilu, druhy elektromotorů a akumulátorů, které se dnes v elektromobilech převážně používají. Jako poslední z teoretických témat je v práci probrána skutečná ekologie elektromobilů. Součástí práce je také případová studie s názvem „Technickoekonomické srovnání elektromobilu a konvenčního automobilu pro firemní účely“, ve které jsem zvolil 2 zástupce automobilů a 3 zástupce firem, pro které posuzuji vhodnost jednoho či druhého typu vozu. Závěrem práce je výstup ve formě zhodnocení výsledků a navržení optimálního řešení.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with technical and economic analysis of electric vehicle operation for company purposes. The first part of theoretical research is dedicated to the current state of electromobility in Czechia and in other European countries, including entries about quantity of EVs or public charging stations etc. Next part focuses on technical properties of electric vehicles, which explains for example main principle of electric car operation or describes currently used electric motors and batteries in EVs. The last theoretical part is dedicated to ecology, which in today’s world is very important. This bachelor’s thesis also includes case study called “Technical and economical comparison between electric vehicle and conventional automobile for company purposes”, in which I chose two very similar representatives of cars and 3 representatives of companies, that might want to invest in EV. The conclusion is made by outputs from the case study and by designing optimal solution.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectElektromobilitacze
dc.subjectSoučasný stav elektromobilitycze
dc.subjectnabíjení elektromobilucze
dc.subjectakumulátory v elektromobilechcze
dc.subjectsrovnání elektromobilu s konvenčním automobilem pro firemní účelycze
dc.subjectekologie elektromobilůcze
dc.subjectElectromobilityeng
dc.subjectCurrent state of electromobilityeng
dc.subjectcharging of an electric vehicleeng
dc.subjectaccumulators in electric carseng
dc.subjectcomparison of an electric car with a conventional car for business purposeseng
dc.subjectecology of electric carseng
dc.titleTechnickoekonomická analýza provozu elektromobilů pro firemní účelycze
dc.titleTechnical a Economic Analysis of Electric Vehicle Operation for Company Purposeseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDvořáček Lukáš
theses.degree.disciplineElektrotechnika a managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record