Show simple item record

Creation of Laboratory Tasks for the Telecommunications Field of Study.dc.contributor.advisorMrázková Kateřina
dc.contributor.authorDana Kvirencová
dc.date.accessioned2022-06-05T22:51:37Z
dc.date.available2022-06-05T22:51:37Z
dc.date.issued2022-06-05
dc.identifierKOS-1090064337505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101230
dc.description.abstractBakalářská práce bude pojednávat o tvorbě výukových materiálů pro žáky prvního ročníku maturitního oboru Telekomunikační a datové sítě 26-45-M/01 na naší střední škole. Bude rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zaměřím na oficiální dokumenty MŠMT (RVP, ŠVP) a navazující školní tematické plány. V praktické části se zaměřím na plnění tematického plánu příslušného oboru. Bude dále rozdělena na praktickou část pro učitele, která bude zaměřena na obsahovou stránku odborného předmětu, a část pro žáky, která bude obsahovat zadání úloh.cze
dc.description.abstractThe bachelor's thesis will deal with the creation of teaching materials for first-year students of the graduation field of Telecommunications and Data Networks 26-45-M / 01 at our high school. It will be divided into theoretical and practical part. In the theoretical part I will focus on the official documents of the Ministry of Education, Youth and Sports (FEP, SEP) and related school thematic plans. In the practical part I will focus on the implementation of the thematic plan of the relevant field. It will be further devided into practical part for teachers, that will focus on the content of the professional subject, and part for students, that will contain assignments.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPříprava na vyučovací dencze
dc.subjectRVPcze
dc.subjectŠVPcze
dc.subjectfrontální výukacze
dc.subjectPreparation for the teaching dayeng
dc.subjectGeneral educational programeng
dc.subjectSchooleducational programeng
dc.subjectfrontal teachingeng
dc.titleTvorba laboratorních úloh pro obor Telekomunikacecze
dc.titleCreation of Laboratory Tasks for the Telecommunications Field of Study.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMikušiak Martin
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantorinstitut pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record