Show simple item record

Improving Pedestrian Detector via Occlusion Predictiondc.contributor.advisorNaiser Filip
dc.contributor.authorMartin Koucký
dc.date.accessioned2022-06-02T22:53:52Z
dc.date.available2022-06-02T22:53:52Z
dc.date.issued2022-06-02
dc.identifierKOS-1179143683905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101074
dc.description.abstractOkluze chodců je dobře známým problémem při detekci a sledování chodců kamerovým viděním. Naším cílem je vylepšit stávající systém sledování vyvinutý společností iC Systems.ai přidáním nové predikce pravděpodobnosti, že detekce je ve skutečnosti dvojice chodců. Hlavním přínosem této práce je popis procesu tvorby datové sady a řešení vzniklých problémů. Náš přístup a výsledný model vedou ke slibným výsledkům při vyhodnocování na reálných datech. Data v našich datasetech pocházejí z kamer iC Systems.ai z několika obchodních center, kde je nasazen stávající sledovací systém.cze
dc.description.abstractPedestrian occlusion is a well-known problem in camera vision detection and tracking of pedestrians. We aim to improve the existing tracking system developed by iC Systems.ai by adding a new predicted feature -- the probability of detection being a pair of pedestrians. The main contribution of this work is the description of the dataset creation process and the solutions to the encountered problems. Our approach and the resulting model lead to promising results when being evaluated on real-life data. The data in our datasets come from iC Systems.ai cameras from several shopping centers, where the existing tracking system is deployed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectCNNcze
dc.subjectkamerová vizecze
dc.subjectsledování chodcůcze
dc.subjectdetekce okluzecze
dc.subjectCNNeng
dc.subjectcamera visioneng
dc.subjectpedestrian trackingeng
dc.subjectocclusion detectioneng
dc.titleZpřesnění detektoru chodců pomocí predikce zákrytůcze
dc.titleImproving Pedestrian Detector via Occlusion Predictioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVašata Daniel
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record