Now showing items 1-17 of 17

  • Analýza dlouhodobého působení letmo betonované mostní konstrukce ve Velemyšlevsi 

   Author: Martin Tomanec; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Matoušek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu dlouhodobého působení letmo betonované mostní konstrukce ve Velmyšlevsi. Zabývá se časově závislou analýzou deformací konstrukce (TDA) během postupu výstavby a po uvedení konstrukce ...
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na mostě 

   Author: Kristýna Hytychová; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Plachá Mariana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Cílem bakalářské práce je poukázání na problém nedostatečné specifikace v legislativě pro liniové a mostní konstrukce z hlediska BOZP. V první části bakalářské práce budete seznámení se základní legislativou při práci ve ...
  • Databáze mostů a přívozů přes Vltavu 

   Author: Jan Hrubý; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Krejčí Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá řekou Vltavou, konkrétně mosty a přívozy, které se na Vltavě nachází, a cestami, které přes Vltavu v minulosti vedly. Dále pojednává o historických mapových podkladech, zobrazujících naše ...
  • Dopravní a bezpečnostní přístupy a opatření pro kritickou infrastrukturu 

   Author: Lukáš Čacký; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Předmětem předložené diplomové práce „Dopravní a bezpečnostní přístupy a opatření pro kritickou infrastrukturu“ je analýza kritické infrastruktury a technických zařízení na dopravní síti pozemních komunikací. Dále přehled ...
  • Návrh estakády z UHPFRC prefabrikovaných segmentů 

   Author: Lukáš Kaprálek; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Komínek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením dálniční estakády o osmnácti polích rozpětí 30,0 + 16 x 51,0 + 30,0 m. Konstrukce je navržena z UHPFRC (fck = 161 MPa) prefabrikovaných segmentů komorového ...
  • Návrh mostového vzorkovače zrnin 

   Author: Martin Rosa; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Práce se zabývá návrhem mostového vzorkovače zrnin. V úvodu je zpracován současný stav problematiky vzorkovačů zrnin. Navazující oddíly popisují rozdělení vzorkovačů zrnin a vzorkovacích sond. Dále se práce věnuje problematice ...
  • Návrh UHPFRC estakády na D35 u Opatovic 

   Author: Lukáš Kaprálek; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Komínek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením dálniční estakády o osmnácti polích rozpětí 2 x 36,0 m a 16 x 51,0 m. Konstrukce je navržena z UHPFRC segmentů komorového průřezu, příčníků tvaru I a podélníků ...
  • Návrh železničního dvoukolejného mostu z UHPFRC 

   Author: Richard Vaněk; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Čermák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem železničního dvoukolejného mostu. Most je veden přes smyšlené údolí za účelem úspory času a energie pro následnou železniční dopravu. Konstrukce je navržena z prefabrikovaných segmentů ...
  • Návrh železničního mostu přes Vltavu 

   Author: Jan Fukač; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Göringer Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Předmětem této diplomové práce je návrh železničního mostu přes Vltavu u Červené nad Vltavou. V rámci koncepčního návrhu bylo navrženo několik možných variant řešení přestavby stávajícího mostu. S ohledem na dané místo, ...
  • NUSELSKÉ ÚDOLÍ 

   Author: Martin Želiar; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Závodný Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Snaha nájsť riešenie priestoru v kontakte Nuselského údolia s mostom, ktorý svojim príchodom narušil tunajšiu historickú zástavbu. Dotvorenie blokov pod Nuselským mostom, vytýčenie verejného priestoru. Navrhujem dom - domy ...
  • Praha - palác nad řekou 

   Author: Petr Miklas; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-10)
   Diplomová práce se zabývá návrhem obytné mostní konstrukce přes Vltavu v Praze mezi Karlínem a Holešovicemi, ve které se nacházejí i kanceláře, galerie a garáže. Po zvážení možnosti předpětí byla zvolena varianta z UHPFRC ...
  • Prohlídka a přechodnost železničního mostu v km 15,037, TU0101 

   Author: Pavla Fialová; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Stančík Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářské práce se zabývá prohlídkou a stanovením zatížitelnosti a přechodnosti stávajícího ocelového mostu. Jedná se o železniční nadjezd nacházející se u stanice Hostivice, který je tvořen sedmi nýtovanými trámovými ...
  • Rekonstrukce mostu na Kladně 

   Author: Karolína Rysová; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Blažek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-10)
   Tato práce se zabývá kompletní rekonstrukcí betonového mostu na Kladně. Byla navržena nová vrchní stavba ve dvou variantách. Hlavní nosnou konstrukci tvoří předpjatá betonová deska, která byla posouzena statickým výpočtem, ...
  • REVITALIZACE ZÁMKU LIPTÁL 

   Author: Šimon Vitásek; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Práce se zabývá obnovou chátrajícího panského sídla s nejstarší částí z konce 17. století, a to včetně jeho nejbližšího okolí. Místo se nachází uprostřed valašské krajiny uprostřed vesnice Liptál. Obnovou zámku a jeho ...
  • Trhací práce při ražbách podzemních děl 

   Author: Vojtěch Anderle; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Augusta Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá použitím trhacích prací jako prostředkem k rozpojení horniny při ražbách podzemních staveb. První část práce je věnována obecnému rozboru trhacích prací s důrazem na použití v podzemním ...
  • Únavová životnost železničního mostu v Púchově 

   Author: Pavla Fialová; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Vlasák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce zkoumá dva detaily na ocelovém železničním mostě na Slovensku u stanice Púchov. Most se skládá ze šesti prostě uložených nosníků. První a poslední dvě pole jsou konstrukce spřažené, zatímco dvě hlavní pole ...
  • Visutá lávka přes Labe u obce Hradištko 

   Author: Johanka Drábková; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá návrhem visuté konstrukce lávky přes řeku Labe. Práce obsahuje průvodní zprávu, podrobný statický nosné konstrukce a výkresovou část. Lávka byla modelována nelineárně, pro posouzení byl brán v ...