Now showing items 1-6 of 6

  • Aplikace klasifikačních metod na egyptologická data 

   Author: Jazmína Kreanová; Supervisor: Bukáček Marek; Opponent: Oharek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Táto práca sa zaoberá zhlukovou analýzou za účelom jej aplikácie na egyptologické dáta z archeologického výskumu staroegyptskej spoločnosti. Uvádza základné princípy zhlukovania, delenie metód a popisuje vybrané algoritmy. ...
  • Klasifikace EEG založená na Riemannově metrice 

   Author: Barbora Balcarová; Supervisor: Piorecký Marek; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Práce se zabývá automatickou klasifikací spánkových fází v elektroencefalografických (EEG) záznamech. Cílem práce bylo porovnat vlivy použité metriky na výsledky klasifikace jednoho učícího a jednoho neučícího klasifikátoru ...
  • Klastrovací metody pro datovou analýzu 

   Author: Kryštof Bystřický; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Cejnek Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   V této práci jsou popsány základní techniky data miningu. Podrobně je popsána především klastrová(shluková) analýza, tedy seskupování objektů na základě jejich podobností. Značná část teoretické části se zabývá předpřípravou ...
  • Self-supervised model pro efektivní rozpoznávání zvuku trénovaný na agregovaných datech 

   Author: Vojtěch Houska; Supervisor: Kovalenko Alexander; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Tato práce shrnuje nejmodernější metody využívané v hlubokém učení. Probírá použití autoenkodérů a metody předzpracování v oblasti rozpoznávání zvuku. Jako zdroj slabě anotovaných dat pro učení těchto modelů byla použita ...
  • SLAM v prostředí stožáru vysokého napětí 

   Author: Jan Hošťálek; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Čech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Práce je úvodem do problematiky stereo vidění, věnuje se rekonstrukci stožáru vysokého napětí stereo vizuálním a termálním párem kamer. První částí navrženého postupu je tvorba referenčního modelu na základě známé polohy ...
  • Vliv normalizace příznaků na klasifikaci EEG segmentů 

   Author: Barbora Popelková; Supervisor: Piorecká Václava; Opponent: Ježdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Pro zjednodušení vyhodnocování dlouhodobých elektroencefalografických záznamů se stále častěji využívá automatických či semi-automatických klasifikátorů, založených na výpočtu příznaků. Příznaky se do klasifikátoru vkládají ...