Now showing items 1-20 of 55

  • Akumulace tepla ve vodním stratifikačním zásobníku 

   Author: David Gazda; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Hvížďala Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Předmětem závěrečné diplomové práce je experimentální měření na vodním stratifikačním zásobníku v demonstrační laboratoři TZB, katedry technických zařízení budov, fakulty stavební ČVUT v Praze. Bylo provedeno 5 různých ...
  • Botník - mobiliářový prvek 

   Author: Vendula Zrůstová; Supervisor: Fišer Jan; Opponent: Jarošová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Tato práce se zabývá návrhem botníku vhodného do malých předsíní. Zaznamenává vývoj projektu, stejně jako důvody odklonu od hlavního proudu kabinetových botníků. Výsledkem je sušák na boty zajímavé tvarovosti, který řeší ...
  • Demonstrace řízení teploty v rodinném domě na základě měření teploty s využitím přípravku Nexys4 

   Author: Ondřej Janovský; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce se věnuje modelovému návrhu automatického zařízení pro energeticky efektivní řízení teploty v rodinném domě pomocí rekuperační jednotky. Jako platforma je využit kit Nexys 4™ FPGA Board s programovatelným ...
  • Dynamika otopných těles 

   Author: Boháč J.; Bašta J.
   (Společnost pro techniku prostředí, 2020)
   Příspěvek shrnuje poznatky týkající se měření a modelování dynamického chování otopných těles. Je stručně popsán matematický black-box model v softwaru MATLAB (ukázka pro deskové otopné těleso 10 – 500 × 1000), včetně jeho ...
  • Ekonomická návratnost investice do rodinného domu 

   Author: Karolína Petrová; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Vykydalová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá posouzením návratnosti investice do obvodových konstrukcí rodinného domu se záměrem snížení nákladů na vytápění. Za tímto účelem jsou navrženy materiálové varianty obálky budovy lišící se tepelnými ...
  • Ekonomické hodnocení systému vytápění a přípravy teplé vody 

   Author: Adéla Křížková; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce pojednává o řešení systémů vytápění a přípravy teplé vody v obytných budovách. Jsou zde shrnuty možnosti a zdroje informací při volbě těchto systémů a je vytvořen vlastní výpočetní nástroj pro jejich ...
  • Energetická náročnost budov s téměř nulovou spotřebou energie 

   Author: Ladislav Šinka; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Jedná se o tři různé projekty. Každá z variant je řešena různou kombinací stavebních materiálů a odlišnou tloušťkou tepelné izolace. Práce řeší ...
  • Energetická náročnost budovy střední školy 

   Author: Lucie Kašpárková; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na snižování spotřeby primární neobnovitelné energie a vyšší míru využívání obnovitelných zdrojů energie pro školní budovy v České republice. Práce obsahuje návrh fotovoltaického systému, ...
  • Investice do oprav bytového domu 

   Author: Tereza Hejlová; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Pechek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce se zabývá investicemi do oprav konkrétního bytového domu. Klade si za cíl definovat všechny náklady na plánované činnosti a nabídnout možnosti, jak je financovat. Principy rozsahu oprav a možných nástrojů ...
  • Návrh systému pro zásobování rodinného domku teplem 

   Author: Kristýna Kothánková; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Michaliková Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi ohřevu vody a vytápění v rodinném domě. V teoretické části práce je vysvětlen princip fungování tepelného čerpadla. Dále jsou zde shrnuty základní informace o tepelných čerpadlech jako ...
  • Návrh vytápění a vnitřního vodovodu v polyfunkčním objektu 

   Author: Martin Kovář; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou vytápění a vnitřního vodovodu na úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení, založené na projektové dokumentaci polyfunkčního domu v ulici Masná, kterou mi poskytla pražská ...
  • Návrh vytápění bytového domu 

   Author: Jan Jeřábek; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá praktickým návrhem otopné soustavy v bytovém domě. Záměrně jsou použita desková otopná tělesa s napojením na centrální plynovou kotelnu umístěnou v suterénu objektu. Návrh vytápění je pojat jako ...
  • Návrh vytápění bytového domu 

   Author: Vojtěch Polan; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Obsahem této bakalářské práce je vypracovaný projekt návrhu vytápění bytového domu, který obsahuje tepelné bilance v jednotlivých místnostech, návrh otopných těles a výkresovou část. Výkresová část obsahuje půdorysy, ...
  • Návrh vytápění skleníku a administrativní části budovy Experimentální botaniky s využitím obnovitelných zdrojů 

   Author: Andrea Ceralová; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Diplomová práce si klade za cíl posouzení variantního řešení vytápění a následné zpracování právě vhodného řešení pro budovu skleníku Experimentální botaniky a k němu přidružené administrativní budovy, s ohledem na maximální ...
  • Optimalizace vnitřního prostředí bytu pro osoby s poruchou termoregulace 

   Author: Michal Hoffmann; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Práce se se zabývá řešením tepelného komfortu pro osoby s poruchou termoregulace. Cílem práce bylo zjistit optimální podmínky vnitřního prostředí pro tyto osoby a návrh al-goritmu regulující teplotu a vlhkost v bytě.
  • Pokročilá tepelná čerpadla 

   Author: Tomáš Mrzena; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Straka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Bakalářská práce se zabývá pokročilými tepelnými čerpadly. Cílem práce je shrnout základní poznatky o tepelných čerpadlech používaných v současnosti pro vytápění a přípravu teplé vody v budovách a ukázat pokročilá řešení ...
  • Porovnání řešení systému vytápění, chlazení a větrání v bytovém domě ve dvou klimatických oblastech 

   Author: David Šnajdr; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem vybraných technických zařízení budov pro bytový dům, který je navrhován pro dvě odlišné klimatické oblasti. Jedná se o Českou republiku, která leží v mírném a kontinentálním klimatu a ...
  • Použití standardů a nadstandardů při výstavbě bytového domu a jejich vliv na cenu 

   Author: Barbora Hačecká; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Svoboda Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   V mé bakalářské práci se věnuji cenovému porovnání standardů a nadstandardů v bytovém domě. V teoretické části jsou vysvětleny hlavní pojmy, se kterými jsem v bakalářské práci pracovala a také statistické údaje týkající ...
  • Přístavba a nástavba kancelářských prostor 

   Author: Klára Kupková; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Paroubková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Cílem diplomové práce je alternativní návrh obálky budovy na stávajícím objektu se zaměřením na živé stavby. V úvodu práce je posouzení stávajících konstrukcí z tepelného i difuzního hlediska a vypracování energetického ...
  • Studie vytápění činžovního domu 

   Author: Dominik Pompl; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tématem této diplomové práce je studie vytápění činžovního domu. Pozornost se věnuje tepelně-technickým vlastnostem objektu a jejich souladu s normou ČSN 73 0540. Součástí práce je návrh otopné soustavy a řešení přípravy ...