Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení DC motoru na testovacím zařízení pro roznětnice 

   Author: Tomáš Kaňka; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Cílem této bakalářské práce bylo realizovat řízení DC motoru na testovacím zařízení pro roznětnice. Dílčím cílem bylo sestavení simulačního modelu DC motoru EC180.24E a provést identifikaci jeho parametrů. Teoretická část ...
  • Řízení DC motoru s kvadraturním enkodérem prostřednictvím modulu Beckhoff EL7342 

   Author: Adéla Čekalová; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-16)
   Tato bakalářská práce je obecné seznámení s pohonnými jednotkami v robotice, jejich rozdíly, výhodami a nevýhodami. Práce se zaměřuje na DC motory, na jejich typy a na princip fungování. Následně jsou nastíněny možnosti ...