Zobrazují se záznamy 21-40 z 14005

   Klíčové slovo
   3D laser scanning, point cloud, Cyclone, model, the town of Slaný, fortification [1]
   3D laserové skenování, mračno bodů, Cyclone, model, Slaný, opevnění [1]
   3D model, deformace, laserové skenování, metoda nejmenších čtverců, mračno bodů, odrazný hranol, program Leica Cyclone, program Surphaser, program PrecisPlanner 3D, program CloudCompare, přesnost, směrodatná odchylka, stabilizace, totální stanice, vyrovnání, vztažná síť. [1]
   3D model, deformations, laser scanning, least squares method, point cloud, reflective prism, Leica cyclone program, Surphaser program, PrecisPlanner 3D program, CloudCompare program, precision, stabilization, total station, standard deviation, micro-network. [1]
   3D model, měřická síť, zaměření objektu, Hostouň [1]
   3D Model, survaying network, measurement of object, Hostouň [1]
   3D modeling, polygon, rendering, texture, visualization, virtual reality [1]
   3D modelování, polygon, renderování, textura, vizualizace, virtuální realita [1]
   3D models of cities; Procedural modeling; Time varying 3D model; Grammars [1]
   3D modely měst; Procedurální modelování; Časově proměnný 3D model; Gramatiky [1]
   3D parametric model of engine, Spark ignition engine, V8, 32V, DOHC [1]
   3D parametrický model motoru, Zážehový motor, V8, 32V, DOHC [1]
   3D print, rapid prototyping, delta robot, kinematics [1]
   3D printer [1]
   3D printer, RepRap, Horn antenna, Antenna lens, Dielectric lens, Parameter Extraction [1]
   3D printing, Additive manufacturing, Additive technologies in construction, Contour crafting, Automation in construction, Apis Cor [1]
   3D printing, automatization, queue, Django [1]
   3D printing, sand mould, casting, prototyping [1]
   3D printing, sintering, laser sintering, roughness, porosity [1]
   3D profile parameters [1]