Now showing items 1-2 of 2

  • Příprava nanostrukur ZnO pro piezoelektrické nanogenerátory 

   Author: Matej Berešík; Supervisor: Grym Jan; Opponent: Novotný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Táto práca sa zaoberá problematikou polovodičových nanoštruktúr ZnO, ich vlastnosťami a metódami prípravy, so zameraním na rast z chemického roztoku - chemical bath deposition. Vďaka relatívne vysokým piezoelektrickým ...
  • Příprava periodických polí nanotyček ZnO s kontrolovanou morfologií 

   Author: Jan Macháček; Supervisor: Grym Jan; Opponent: Král Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato práce se zabývá problémem přípravy ZnO nanotyček v periodických polích za použití fokusovaného iontového svazku a ovlivněním jejich morfologie nastavením parametrů při růstu z chemické lázně v průtokovém reaktoru. ...