Now showing items 1-1 of 1

  • Cell-centered lagrangeovský kód pro simulace ve fyzice laserového plazmatu 

   Author: Ivan Tarant; Supervisor: Váchal Pavel; Opponent: Fučík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Tato práce je věnována rozšíření stávajícího nestrukturovaného cell-centred lagrangeovského kódu pro hydrodynamické simulace, doposud vyvíjeného v kartézských souřadnicích, do cylindrických souřadnic. Součástí je implementace ...