Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování a optimalizace dvouplášťových vláknových laserů dopovaných ionty thulia 

   Author: Ondřej Schreiber; Supervisor: Aubrecht Jan; Opponent: Jelínek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Práce je věnována studiu kontinuálních vláknových laserů s dvouplášťovým aktivním vláknem dopovaným ionty thulia ve snaze nalézt a aplikovat způsoby, jak zvýšit jejich účinnost. Pozornost je věnována zejména vlivu parametrů ...