Show simple item record

Construction technology project -Apartment building in the town Třebíčdc.contributor.advisorHlava Martin
dc.contributor.authorDaniel Šrám
dc.date.accessioned2022-02-09T23:52:28Z
dc.date.available2022-02-09T23:52:28Z
dc.date.issued2022-02-09
dc.identifierKOS-1198096206105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99767
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu bytového domu v obci Třebíč. Autor projektu zde řeší prostorovou, technologickou a časovou strukturu výstavby objektů. Diplomová práce obsahuje posouzení projektové dokumentace, schémata postupu výstavby, návrh zdvihacího prostředku, rozborový list, technologický normál, kontrolní a zkušební plán, enviromentální plán, plán rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, časoprostorový graf, grafy nasazení pracovníků, strojů a spotřeby materiálů, časový harmonogram, výkresy zařízení stavby včetně technické zprávy, technologický postup pro zdění příček, technologický postup pro kontaktní zateplovací systém a doprovodnou technickou zprávu. Cílem této diplomové práce je navržení optimálního řešení výstavby bytového domu a přilehlého parkoviště v plynulé časové posloupnosti při nasazení optimálního počtu strojů a pracovníků.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the solution to a construction technological project of an apartment building located in the town Třebíč. The author of the project aims to create the spatial, technological and temporal structure of the construction of buildings. The diploma thesis contains the appraisce of project documentation, construction progress diagrams, lifting divice design, analysis sheet, technological standard, inspection and test plan, environmental plan, health and safety risk plan, spatio-temporal graph, staff deployment, machinery and material consumption graph, time schedule, drawings of site facilities including technical report, technological procedure for partitions, technological procedure for contact thermal insulation systém, and the accompanying technical report. The aim of this diploma thesis is to design the optimal solution for the construction of the apartment building and the parking lot situated nerby in continuous time sequence using the optimal number of machines and workers.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectstavebně technologický projektcze
dc.subjectvýstavba bytového domucze
dc.subjectprostorová strukturacze
dc.subjecttechnologická strukturacze
dc.subjectčasová strukturacze
dc.subjectzařízení staveništěcze
dc.subjectconstruction technological projecteng
dc.subjectapartment house constructioneng
dc.subjectspatial structureeng
dc.subjecttechnological structureeng
dc.subjecttime structureeng
dc.subjectdrawings of site facilitieseng
dc.titleStavebně technologický projekt - Bytový dům v obci Třebíčcze
dc.titleConstruction technology project -Apartment building in the town Třebíčeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVančura Jaroslav
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record