Show simple item record

Project of a residential building in Přelouč with the focus on building physicsdc.contributor.advisorVychytil Jaroslav
dc.contributor.authorArnošt Mansfeld
dc.date.accessioned2022-02-09T23:51:42Z
dc.date.available2022-02-09T23:51:42Z
dc.date.issued2022-02-09
dc.identifierKOS-780684107705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99745
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu se zaměřením na stavební fyziku. Hlavním cílem této práce je navržení stavebních prvků tak, aby splňovali předepsané normy. Jako hlavní faktory, které jsou posuzovány, jsou ty, které ovlivní energetickou náročnost objektu a kvalitu bydlení: šíření tepla, akustika, proslunění a denní osvětlení. V kapitole Tepelná ochrana budov je posuzována obálka budovy na součinitel prostupu tepla, šíření vodní páry a teplotní faktor. Dále jsou v kapitole Zvukové izolace posuzovány dělící konstrukce na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost. V části Světelná technika jsou byty posuzovány na dobu proslunění a obytné místnosti posuzovány na denní osvětlení. Také je vyhotoven konstrukční návrh budovy a předběžný statický návrh nosných konstrukcí. Dále jsou vypracovány vybrané části projektové dokumentace pro stavební povolení.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with an apartment block project with focus on construction physics. The main objective of this thesis is to design all construction elements so as to comply with the mandatory standards. The main factors considered are those which influence the building’s energy performance and the quality of living: heat transfer, acoustics, access of sunlight and daylight presence. Thermal factor, steam diffusion, and the shell of the building for thermal transmittance values are assessed in the chapter Thermal Protection of Buildings. The chapter Acoustic Insulation evaluates effects of dividing structures on air and footfall soundproofing. In the chapter Light Technology, flats are assessed by the length of access of sunlight and living quarters are assessed by the length of daylight presence. Also, a building construction project and a preliminary static proposal of supporting frames drawn up. Selected parts of project documentation for the planning permission are also prepared.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBytový důmcze
dc.subjectstavební fyzikacze
dc.subjectsoučinitel prostupu teplacze
dc.subjectakustikacze
dc.subjectdenní osvětlenícze
dc.subjectprosluněnícze
dc.subjectApartment blockeng
dc.subjectconstruction physicseng
dc.subjectthermal transmittance valueeng
dc.subjectacousticseng
dc.subjectdaylighteng
dc.subjectsunlighteng
dc.titleProjekt bytového domu v Přelouči se zaměřením na stavební fyzikucze
dc.titleProject of a residential building in Přelouč with the focus on building physicseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNováček Jiří
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record