Show simple item record

Business Valuation of a Companydc.contributor.advisorSponer Miroslav
dc.contributor.authorMichal Tomko
dc.date.accessioned2022-02-03T23:52:11Z
dc.date.available2022-02-03T23:52:11Z
dc.date.issued2022-02-03
dc.identifierKOS-1065800689605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99481
dc.description.abstractTato diplomová práce má za cíl ocenit podnik Rudolf Jelínek a.s. V teoretické části se zabývá nejprve definicí samotného podniku a jeho hodnotou a následně se zabývá základními předpoklady, které jsou pro ocenění nutné, v samotném závěru teoretické části pak rozebírá jednotlivé metody oceňování. V praktické části podrobně představuje podnik Rudolf Jelínek a.s., v dalších krocích je zhotovená strategická a finanční analýza. S ohledem na výsledky obou analýz je vytvořen finanční plán. Nakonec je kompletní finanční plán využit pro využití metody diskontovaných peněžních toků, která nám stanoví hodnotu podniku.cze
dc.description.abstractThis master thesis aims to evaluate company Rudolf Jelínek a.s. The theoretical part deals with the definition of company itself and its value and then it focuses on basic requirements that are necessary for evaluation of a company. At the very end of theoretical part are discussed various valuation methods. In the practical part is presented company Rudolf Jelínek a.s., in the next step strategic and financial analysis is made. According to results of both analyses, a financial plan is created. Finally, financial plan is used for usage of discounted cash flow method, which determines the value of the companyeng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPodnikcze
dc.subjectoceněnícze
dc.subjecthodnotacze
dc.subjectstrategická analýzacze
dc.subjectfinanční analýzacze
dc.subjectfinanční plánovánícze
dc.subjectCompanyeng
dc.subjectevaluationeng
dc.subjectvalueeng
dc.subjectstrategic analysiseng
dc.subjectfinancial analysiseng
dc.subjectfinancial planeng
dc.titleStanovení hodnoty firmycze
dc.titleBusiness Valuation of a Companyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSvoboda Jiří
theses.degree.grantorinstitut ekonomických studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record