Show simple item record

Design and implementation of an iterative learning control system for a dynamic plotterdc.contributor.advisorHurák Zdeněk
dc.contributor.authorMarek Bečka
dc.date.accessioned2022-01-20T23:51:20Z
dc.date.available2022-01-20T23:51:20Z
dc.date.issued2022-01-20
dc.identifierKOS-960824022305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99115
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vývojem elektroniky a řídicího systému pro platformu pro experimentování s Iterativním učícím se řízením (ILC). Toto mechatronické zařízení má podobu planárního plotru, jehož výhodou je pěkná vizualizace opakujících se vzorů. Práce se nejprve zabývá návrhem elektroniky pro tento plotr. K tomuto účelu jsou použity dva různé existující drivery BLDC motorů, které oba komunikují po sběrnici CAN. Jsou vyvinuta dvě rozhraní pro Matlab/Simulink, jedno pomocí Targetu do jednodeskového počítače BeagleBone Blue a druhé s užitím USB/CAN převodníku Kvaser Leaf. Řídicí algoritmy jsou napsány v jazyce Matlab/Simulink, kde implementuji ILC regulátor a další obslužné funkce. Je provedeno několik experimentů, které mají zajistit správnou funkčnost samotného ILC regulátoru a modelu plotru. Poté je algoritmus ILC předveden na fyzickém plotru s vizualizací zlepšujících se výkresů. Diplomovou práci zakončuje diskuse o dlouhodobé stabilitě ILC algoritmů.cze
dc.description.abstractThis thesis is about development of electronics and control system for a platform for experimenting with Iterative Learning Control (ILC). This mechatronic device has a form of a planar plotter, which has an advantage of a nice visualization of repeating patterns. The thesis first deals with design of electronics for this plotter. For this purpose two different existing BLDC motor drivers are used, which both communicate over CAN bus. Two interfaces to Matlab/Simulink are developed, one using Target to a BeagleBone Blue singleboard computer and the other Kvaser Leaf USB interface card. The control algorithms are written in the Matlab/Simulink language, where I implement the ILC controller and other service functions. Several experiments are performed to ensure the correct functionality of the ILC controller by itself and model of the plotter. The ILC algorithm is then shown on the physical plotter, with a visualization of improving drawings. Brief discussion about a longterm stability of ILC concludes the thesis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectIterativní učící se řízenícze
dc.subjectOpakující se řízenícze
dc.subjectDynamický plotrcze
dc.subjectCAN komunikacecze
dc.subjectBLDC motorcze
dc.subjectIterative Learning Controleng
dc.subjectRepetitive Controleng
dc.subjectDynamic Plottereng
dc.subjectCAN communicationeng
dc.subjectBLDC motoreng
dc.titleNávrh a realizace iterativního učícího řídicího systému pro dynamický plotrcze
dc.titleDesign and implementation of an iterative learning control system for a dynamic plottereng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSojka Michal
theses.degree.disciplineKybernetika a robotikacze
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record