Show simple item record

Illuminating Optical Fiber Based Optical Camera Communicationsdc.contributor.advisorKomanec Matěj
dc.contributor.authorKlára Eöllősová
dc.date.accessioned2022-01-17T23:51:21Z
dc.date.available2022-01-17T23:51:21Z
dc.date.issued2022-01-17
dc.identifierKOS-1064879354605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99094
dc.description.abstractV této práci představuji nový koncept komunikace pomocí optické kamery založené na optických vláknech (OF-OCC). Na základě charakterizace vybraných zdrojů světla a osvětlovacích optických vláken navrhuji jejich optimální kombinaci pro OF-OCC v rámci optické bezdrátové komunikace. Dále se zaměřím na konfiguraci měření OF-OCC, který následně sestavím, charakterizuji a vyhodnotím. Hlavním výsledkem experimentální části je, že takovýto OF-OCC systém může spolehlivě fungovat až do vzdálenosti 3 m s modulační frekvencí 300 Hz. Na závěr uvádím budoucí směry vývoje, možné varianty OF-OCC systému a jeho vylepšení.cze
dc.description.abstractThis thesis presents a novel concept of optical fiber-based optical camera communication (OF-OCC). Based on the characterization of selected light sources and illuminating optical fibers, I propose their optimal combination for OF-OCC in the framework of optical wireless communication. Afterward, I present OF-OCC measurement scenario, which is subsequently assembled, characterized, and evaluated. The key experimental result suggests that such an OF-OCC system can work reliable up to 3 m distance with a modulation frequency of 300 Hz. Finally, I conclude with future outlook and possible OF-OCC system enhancements.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkomunikace pomocí kamerycze
dc.subjectvyzařující vláknocze
dc.subjectstranově vyzařující vláknocze
dc.subjectplastové optické vláknocze
dc.subjectoptická bezdrátová komunikacecze
dc.subjectOptical Camera Communicationeng
dc.subjectIlluminating Optical Fibereng
dc.subjectLight-Diffusing Fibereng
dc.subjectSide-Emitting Fibereng
dc.subjectPlastic Optical Fibereng
dc.subjectOptical Wireless Communicationeng
dc.titleIlluminating optical fiber based optical camera communicationscze
dc.titleIlluminating Optical Fiber Based Optical Camera Communicationseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeIcaza Vicente Matus
theses.degree.disciplineFotonikacze
theses.degree.grantorkatedra elektromagnetického polecze
theses.degree.programmeElektronika a komunikacecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record