Show simple item record

Evaluation of the benefits of the helicopter instrument approach (PinS) at LKPRdc.contributor.advisorStojić Slobodan
dc.contributor.authorTomáš Rosecký
dc.date.accessioned2022-01-12T23:51:25Z
dc.date.available2022-01-12T23:51:25Z
dc.date.issued2022-01-12
dc.identifierKOS-1083894122505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99034
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce „Hodnocení přínosů zavedení přístrojového přiblížení pro vrtulníky (PinS) na LKPR“ je analyzovat možnost zavedení nového typu přiblížení na letišti Václava Havla a následné zhodnocení přínosů jeho zavedení. Část práce je věnována popisu aktuálního stavu v oblasti provozu vrtulníků na LKPR a také popisu samotného postupu přiblížení na bod v prostoru (PinS). Další část práce je věnována vyhodnocení aktuální poptávky po novém typu přiblížení, založené na konzultaci se zainteresovanými subjekty a zároveň samotná analýza možnosti zavedení nového typu přiblížení na LKPR a zhodnocení přínosů, které toto zavedení představuje.cze
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis „Evaluation of the benefits of the helicopter instrument approach (PinS) at LKPR“ is to analyze the possibility of establishment of a new type of approach at Václav Havel airport and subsequently evaluation of the benefits of its establishment. Part of this thesis is dedicated to the description of the current state in the field of helicopter operation at LKPR and also to the description of the point-in-space approach procedure. The next part of the thesis is dedicated to the evaluation of the current demand for a new type of approach, based on consultation with stakeholders and the analysis of the possibility of establishment of a new type of approach to LKPR and evaluating the benefits of this establishment.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVrtulníkcze
dc.subjectbod v prostorucze
dc.subjectPinScze
dc.subjectpřiblíženícze
dc.subjectpřístrojové přiblíženícze
dc.subjectIFRcze
dc.subjectHelicoptereng
dc.subjectpoint in spaceeng
dc.subjectPinSeng
dc.subjectapproacheng
dc.subjectinstrument approacheng
dc.subjectIFReng
dc.titleHodnocení přínosů zavedení přístrojového přiblížení pro vrtulníky (PinS) na LKPRcze
dc.titleEvaluation of the benefits of the helicopter instrument approach (PinS) at LKPReng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSteiner Jakub
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record