Show simple item record

Evaluation of Variability of Position Information Quality Parameters in ADS-Bdc.contributor.advisorPleninger Stanislav
dc.contributor.authorAdam Pethö
dc.date.accessioned2022-01-09T23:51:23Z
dc.date.available2022-01-09T23:51:23Z
dc.date.issued2022-01-09
dc.identifierKOS-1195814701505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99017
dc.description.abstractTato bakalářská práce seznamuje čtenáře s problematikou rušení GNSS a technologií ADS-B. S pomocí databáze OpenSky vytváří statistiku parametrů kvality polohové informace NIC, NACp, SIL a SDA, které jsou následně použity k detekci rušení GNSS. Popisuje metody detekce rušení a celkově představí problematiku detekce rušení GNSS pomocí parametrů kvality polohové informace obsažených v ADS-B zprávách.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis introduces the topic of GNSS interference and ADS-B technology to the reader. It produces a statistic on position quality parameters NIC, NACp, SIL and SDA, which are then used to detect GNSS interference. It describes methods of interference detection and overall presents the topic of detection of GNSS interference by position quality parameters contained within ADS-B messages.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectGNSScze
dc.subjectrušení GNSScze
dc.subjectADS-Bcze
dc.subjectNICcze
dc.subjectNACpcze
dc.subjectSILcze
dc.subjectSDAcze
dc.subjectdetekce rušení GNSScze
dc.subjectGNSSeng
dc.subjectGNSS inteferenceeng
dc.subjectADS-Beng
dc.subjectNICeng
dc.subjectNACpeng
dc.subjectSILeng
dc.subjectSDAeng
dc.subjectGNSS interference detectioneng
dc.titleVyhodnocení variability parametrů kvality polohové informace v ADS-B zpráváchcze
dc.titleEvaluation of Variability of Position Information Quality Parameters in ADS-Beng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSteiner Jakub
theses.degree.disciplineLetecká dopravacze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record