Show simple item record

Recommended Practices for A320 Fleet Single-engine Taxi-out Procedures Usagedc.contributor.advisorMundel Karel
dc.contributor.authorJan Cejnar
dc.date.accessioned2022-01-12T23:51:25Z
dc.date.available2022-01-12T23:51:25Z
dc.date.issued2022-01-12
dc.identifierKOS-1090374067605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99011
dc.description.abstractÚvod této diplomové práce je zaměřen na seznámení čtenáře s postupy single-engine taxi, a s tím souvisejícími provozními a ekonomickými aspekty. Cílem práce je návrh provozní dokumentace sloužící posádce k zjednodušení rozhodovacího procesu a provádění jednotlivých úkonů v každodenním provozu. Závěr práce je zaměřen na studii pro vybrané letiště, kde je postup demonstrován a doplněn o ekonomickou úvahu.cze
dc.description.abstractThe introduction of the diploma thesis is focused to familiarization of the reader with single-engine taxi procedures and respective operational and economical aspects. The goal of the thesis is operational documentation preparation, which is supposed to simplify decision-making process of the flight crew and their procedural tasks in everyday operations. The final part of the thesis is focused to the case study of selected airport. Following procedures are demonstrated and extended by economical consideration.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectA320familycze
dc.subjectsingle-engine taxicze
dc.subjectEOTcze
dc.subjectSETOcze
dc.subjectpostup pojížděnícze
dc.subjectúspora palivacze
dc.subjectsnížení emisícze
dc.subjectletiště MXPcze
dc.subjectkomerční letecká dopravacze
dc.subjectA320familyeng
dc.subjectSingle-engine Taxieng
dc.subjectEOTeng
dc.subjectSETOeng
dc.subjectTaxi Procedureseng
dc.subjectFuel Savingeng
dc.subjectEmission Reductioneng
dc.subjectMXP Airporteng
dc.subjectCommercial Aviationeng
dc.titleNávrh doporučení pro použití postupu Single-engine Taxi-out pro flotilu A320cze
dc.titleRecommended Practices for A320 Fleet Single-engine Taxi-out Procedures Usageeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKameník Milan
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record