Show simple item record

Proposal for Improvement of Ground Handling Equipment Utilizationdc.contributor.advisorStojić Slobodan
dc.contributor.authorMartin Zázvorka
dc.date.accessioned2022-01-07T23:51:38Z
dc.date.available2022-01-07T23:51:38Z
dc.date.issued2022-01-07
dc.identifierKOS-878878767305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98978
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce je provoz a údržba letištní techniky. Cílem práce je připravit návrh k efektivnějšímu provozování a údržbě techniky pro odbavení letadel. První část práce obsahuje popis a analýzu aktuálních procesů fungování provozu a údržby vozíků na letišti v Praze. Druhá část obsahuje návrh vylepšení jejich provozu a údržby. V průběhu zkoumání byly nalezeny systémy ( např. GPS lokace vozíků a autorem navržený systém parkování techniky) k efektivnějšímu provozování i údržbě vozíků. Na závěr bude shrnut dopad změn na dotčené společnosti a návrhy budou ověřeny, zda-li pomohly k lepšímu provozu a údržbě na pražském letišti.cze
dc.description.abstractTraffic and maintenance of ground handling equipment is a topic of this bachelor’s thesis. The objective is to prepare a proposal for improvement of ground handling equipment utilization. First part of the thesis includes description and analysis of actual processes of baggage cart‘s maintenance and traffic at Prague airport. Second part includes proposal of improvement of their traffic and maintenance. During the research were found systems which improve utilization of baggage carts( for example GPS location of baggage carts and author’s system of baggage carts‘ parking). At the conclusion of the thesis there is summarized the impact of chances to all concerned companies proposals are validated if they help for better traffic and maintenance at Prague airport.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectProvoz a údržbacze
dc.subjectzavazadlové a kontejnerové vozíkycze
dc.subjectodbavení letadelcze
dc.subjectTraffic and maintenanceeng
dc.subjectbaggage carts aircraft clearanceeng
dc.titleNávrh k lepšímu provozování techniky pro odbavení letadelcze
dc.titleProposal for Improvement of Ground Handling Equipment Utilizationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHavíř Radomír
theses.degree.disciplineLetecká dopravacze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record