Show simple item record

Cost Saving Tools in a Healthcare Facilitydc.contributor.advisorHospodková Petra
dc.contributor.authorVeronika Čechová
dc.date.accessioned2021-10-13T13:51:42Z
dc.date.available2021-10-13T13:51:42Z
dc.date.issued2021-06-14
dc.identifierKOS-1181947706105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98200
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na možnosti efektivního využívání, respektive na třídění nebo snižování, a na následnou likvidaci produkce odpadů ve zdravotnickém zařízení. Řešení různých metod nakládání s odpady je jednou z otázek, kterými se tato diplomová práce zaobírá. Popisuje a navrhuje různé možnosti či způsoby i uvedení do praxe v konkrétním zdravotnickém zařízení – EUC Klinika Zlín.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on the possibilities of effective usage, or more precisely the sort or lowering and subsequent liquidation of the waste production in a health facility. The solving of different methods is some of the questions, the thesis deals with, solves and suggests its introduction to practice in a particular health facility – EUC Clinic Zlín.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectZdravotnický odpadcze
dc.subjectnebezpečný zdravotnický odpadcze
dc.subjectodpadové hospodářstvícze
dc.subjecttříděníodpaducze
dc.subjectinfekční odpadcze
dc.subjectMedical wasteeng
dc.subjectdangerous medical wasteeng
dc.subjectwaste economyeng
dc.subjectwaste sortingeng
dc.subjectinfectious wasteeng
dc.titleNástroje pro zajištění nákladových úspor ve zdravotnickém zařízenícze
dc.titleCost Saving Tools in a Healthcare Facilityeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBorovský Juraj
theses.degree.disciplineSystémová integrace procesů ve zdravotnictvícze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record