Show simple item record

The Ambulance Service Vehicle Disinfection After Transporting a Patient with Particular Suspected Infectious Diseasesdc.contributor.advisorBříza Jan
dc.contributor.authorPavel Švanda
dc.date.accessioned2021-10-13T11:54:12Z
dc.date.available2021-10-13T11:54:12Z
dc.date.issued2021-09-09
dc.identifierKOS-1063972234405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98174
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o možnostech a způsobech dekontaminace sanitního vozu zdravotnické záchranné služby (dále jen ,,ZZS") v podmínkách hl. města Prahy po převozu pacienta s infekčním onemocněním nebo podezřením na něj. Přehled současného stavu seznamuje čtenáře nejdříve s legislativním rámcem této problematiky. Přibližuje různé způsoby dezinfekce a jejich aplikačních technik. Detailně popisuje vybraná infekční onemocnění, u kterých se předpokládá vysoké zatížení procesu dekontaminace. Pro úplnost práce a jejímu většímu přiblížení každodenní praxi, je do procesu výběru zařazeno také pět nejčastěji se vyskytujících infekčních onemocnění na území hlavního města, která spadají do systému epidemiologické bdělosti. Společně s představením ZZS a jejími specifiky v Pražském prostředí, tak tato práce poskytuje komplexní přehled nutný k orientaci v problematice převozu infekčního pacienta a následné dekontaminace sanitního vozu. Praktická část porovnává pomocí několika analytických metod různé způsoby dezinfekce sanitního vozu a soustředí se na jejich využití v podmínkách zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy (dále jen ,,ZZS HMP"). Cílem je nalezení nejvhodnějšího způsobu dekontaminace, zefektivnění stávající praxe a optimalizace procesu na základě dosažených vědomostí a zkušeností. Výstupem diplomové práce je tak návrh optimalizace procesu dekontaminace sanitního vozu po převozu infekčního nebo suspektně infekčního pacienta. Díky tomuto výstupu je hlavní cíl práce naplněn a její výsledky jsou konzultovány s pracovištěm krizové připravenosti ZZS HMP.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with different ways of decontaminating Emergency Medical Service (EMS) vehicle fleet (ALS ambulance) within Prague agglomeration after a patient with either confirmed or suspected infections disease has been transported. The thesis is later on divided into several subsections furthermore explained in the following paragraph. The overview of current situation presents certain laws closely tied to the issue at hand. Next, carefully chosen infectious diseases bringing necessary disinfection after the transport are discussed, with emphasis on five most common diseases in Prague that are also part of Infection Surveillance and Prevention system. The disinfection process and its various technics are also debated. All of the above, together with basic introduction of Prague EMS system, provides good enough foundation to grasp the topic of this work. The practical part compares numerous analytical approaches to the disinfection procedure and focuses mainly on its use in real life situations. The goal of this section is to find the most efficient and suitable way to do the disinfection based on findings presented below. Thus, the outcome of this study is a concrete optimalisation proposal. Thanks to that, the goal of this diploma thesis has been fulfilled and the results were also consulted with the emergency prepareness office tied to Prague EMS.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDekontaminacecze
dc.subjectzdravotnická záchranná službacze
dc.subjectdezinfekcecze
dc.subjectsanitní vůzcze
dc.subjectinfekční onemocněnícze
dc.subjectmultikriteriální analýzacze
dc.subjectDecontaminationeng
dc.subjectEmergency Medical Serviceeng
dc.subjectdisinfectioneng
dc.subjectALS ambulanceeng
dc.subjectinfectious diseaseeng
dc.subjectmultiple-criteria decision analysiseng
dc.titleDezinfekce vozu zdravotnické záchranné služby po transportu pacienta s podezřením na vybraná infekční onemocněnícze
dc.titleThe Ambulance Service Vehicle Disinfection After Transporting a Patient with Particular Suspected Infectious Diseaseseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeChocholouš Ilja
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeCivilní nouzové plánovánícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record