Show simple item record

Analysis of Risks of Information Leakage from Inpatient Medical Facility in the Central Bohemian Regiondc.contributor.advisorPožár Josef
dc.contributor.authorDominika Koevová
dc.date.accessioned2021-10-13T10:55:41Z
dc.date.available2021-10-13T10:55:41Z
dc.date.issued2021-06-15
dc.identifierKOS-1063972297905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98049
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na identifikaci rizik a analýzu vybraných forem metod kybernetických útoků s následkem úniku dat a informací z organizace. Práce se především specializuje na lůžkové zdravotnické zařízení ve Středočeském kraji. V úvodu teoretické části práce je vymezena odborná terminologie kybernetické a informační bezpečnosti. Další kapitoly se zabývají hrozbami a riziky informační bezpečnosti. Poté je pojednáváno o útocích na data a informace, jejich klasifikace a motiv samotných útočníků. Nadcházející kapitoly se věnují kybernetické kriminalitě, kde je pojednáno o technikách sociálního inženýrství a malware. V závěru teoretické části jsou uvedeny příklady kybernetických útoků na zdravotnická zařízení v České republice a jeden příklad i ze zahraničí. V praktické části práce jsou porovnávána získaná výsledná data. Ta byla zjištěna odbornými výzkumy za pomoci polostrukturovaného rozhovoru se specialistou informačních technologií a nestandardizovaného anonymního dotazníku, který byl distribuován zaměstnancům v lůžkovém zdravotnickém zařízení ve Středočeském kraji. V závěru práce jsou porovnány moje výsledky s výsledky jiných autorů. Následně jsou navržena doporučení na zlepšení zabezpečení dat a informací v zařízení.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on the analysis and risk identification of different forms and methods of cyber attacks, especially on attacks which cause information leaks. The thesis more specifically focuses on healthcare organisations in the central Bohemia region of the Czech Republic. The introduction of the theoretical part of the thesis outlines professional terminology of cyber information security. In the next part the thesis looks at information security topics regarding threats and risks. Further more the thesis mentions attacks on data and information, its classification and the attackers. Other subchapters talk about cyber criminality focusing on social engineering and malware techniques. At the end of the theoretical part, the thesis mentions examples of cyber attacks on healthcare facilities in the Czech Republic and one example from outside of the country. Results are compared in the practical part of the thesis. The results were collected through professional research in the form of a semi-structured interview with an IT specialist and a non-standardised anonymous questioner which was distributed to the employees of a healthcare facility in central Bohemian Region. In the conclusion the thesis compares my results with results of different authors. According to the results improvements are suggested in order to enhance data and information security of a facility.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRizikocze
dc.subjectinformační bezpečnostcze
dc.subjectkybernetická bezpečnostcze
dc.subjectúnik informacícze
dc.subjectkybernetický útokcze
dc.subjectzdravotnické zařízenícze
dc.subjectStředočeský krajcze
dc.subjectRiskeng
dc.subjectinformation securityeng
dc.subjectcyber securityeng
dc.subjectinformation leakageeng
dc.subjectcyberattackeng
dc.subjectmedical facilityeng
dc.subjectCentral Bohemian Regioneng
dc.titleAnalýza rizik úniku informací z lůžkového zdravotnického zařízení ve Středočeském krajicze
dc.titleAnalysis of Risks of Information Leakage from Inpatient Medical Facility in the Central Bohemian Regioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVilím Lukáš
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeCivilní nouzové plánovánícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record