Show simple item record

Crisis Communication between the Bodies of the Intergated Rescue System in the Event of an Emergency Situation with the Leak of a Dangerous Substances with a Large Number of Injureddc.contributor.advisorKadlec Linhartová Petra
dc.contributor.authorKlára Kohoutová
dc.date.accessioned2021-10-13T10:55:41Z
dc.date.available2021-10-13T10:55:41Z
dc.date.issued2021-06-16
dc.identifierKOS-1063972299105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98048
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je především analýza události z 19. 11. 2019, kdy došlo k výbuchu a požáru neznámých nebezpečných látek ve firmě Purum v Libereckém kraji. Teoretická část pojednává o krizové a rádiové komunikaci mezi složkami integrovaného záchranného systému, o jednotlivých způsobech komunikace na místě zásahu, a také o společnosti Purum a o konkrétní mimořádné události z listopadu roku 2019. Praktická část se zaměřuje na analýzu události. Tato část práce se zabývá problematikou komunikace na místě zásahu z pohledu zasahujících členů integrovaného záchranného systému za pomocí rozhovorů. Výsledky této práce jsou prezentovány a interpretovány za pomoci obsahové analýzy, multikriteriální analýzy, evaluace a dalších metod. Na základě výsledků těchto metod bude navržen metodický list pro efektivnější komunikaci mezi složkami integrovaného záchranného systému na místě události s únikem nebezpečné látky a velkým počtem zraněných.cze
dc.description.abstractThe Diploma thesis fundamentally addresses an analysis of the emergency from the 19th of November, 2019, concerning an explosion and fire of the unknown hazardous substances in the company Purum in Liberec region. The theoretical section comprises descriptions of the emergency and radio communication among the agencies of the integrated rescue system, of individual means of communication on the site of an emergency, and also of the company Purum and the actual emergency from November, 2019. The Practical section analyses the emergency and deals with the issue of communication on the site of the emergency from the perspective of intervening members of the integrated rescue system. The analysis is performed on the basis of interviews. The outcomes of the thesis are presented and interpreted through a content analysis, multicriteria analysis, evaluation and further methods. These outcomes serve as the basis of proposal of methodology sheet for more effective communication among the agencies of the integrated rescue system on the site of an emergency concerning a leak of dangerous substance and multiple casualties.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSpojenícze
dc.subjectkrizová komunikacecze
dc.subjectvýbuchcze
dc.subjectfirma Purumcze
dc.subjectosobní ochranné prostředkycze
dc.subjectmimořádná událostcze
dc.subjectintoxikacecze
dc.subjectConnectioneng
dc.subjectcrisis communicationeng
dc.subjectexplosioneng
dc.subjectcompany Purumeng
dc.subjectpersonal protective equipmenteng
dc.subjectemergencyeng
dc.subjectintoxicationeng
dc.titleKrizová komunikace mezi složkami integrovaného záchranného systému u mimořádné události s únikem nebezpečné látky s velkým počtem zraněnýchcze
dc.titleCrisis Communication between the Bodies of the Intergated Rescue System in the Event of an Emergency Situation with the Leak of a Dangerous Substances with a Large Number of Injuredeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHolec Tomáš
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeCivilní nouzové plánovánícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record