Show simple item record

Evacuation of Social Care Facility as a Result of a Natural Emergencydc.contributor.advisorŠafr Gustav
dc.contributor.authorZdeněk Hašek
dc.date.accessioned2021-10-13T10:55:33Z
dc.date.available2021-10-13T10:55:33Z
dc.date.issued2021-06-15
dc.identifierKOS-1063972290605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98046
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na objektovou evakuaci, která se týká zařízení služeb sociální péče v důsledku naturogenní mimořádné události, ve kterém se nacházejí osoby s omezenou schopností pohybu trpící Alzheimerovou chorobou. V teoretické části diplomové práce je popsána legislativa, která převážně souvisí s evakuací osob nebo ochranou obyvatelstva. Následně je popsán integrovaný záchranný systém a mimořádné události, které jsou rozdělené do jednotlivých kategorií. Dále jsou analyzovány problémy související s evakuací, od jejího dělení až po problematiku evakuace osob s omezenou schopností pohybu. V praktické části diplomové práce je na základě informací z teoretické části analyzován současný stav, jaká je připravenost zvoleného zařízení služeb sociální péče, ve kterém jsou umístěny osoby s omezenou schopností pohybu na případnou objektovou evakuaci. Souběžně s analýzou jsou navržena technická nebo personální, která můžou ovlivnit snazší průběh při přípravě a realizaci evakuace. Na základě získaných informacích z dotazníků, určených ředitelům nebo odpovědným vedoucím osobám objektů, kde jsou umístěny osoby s omezenou schopností pohybu, pro příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR a záchranáře zdravotnické záchranné služby, kteří mají zkušenosti s evakuací objektu, kde se nachází osoby s omezenou schopností pohybu, je vytvořena SWOT analýza, díky které se může zlepšit připravenost objektu na evakuaci.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on evacuation of buildings, more specifically buildings of social services. The evacuation will take place due to naturogenic emergencies and people evacuated from the social service house are not able to fully move on their own suffering from Alzheimer. In the theoretical part of the diploma thesis the legislation is discussed, because it is related to the evacuation of people or population protection. Following the description of Integrated Rescue System and emergency events. The emergency events are divided into categories. Furthermore, the problems related to evacuation are analysed, starting from its division to the problematic of evacuation of people with limited ability to move. The practical part of the diploma thesis is based on the information provided in the theoretical part. The practical part analyses current situation of the chosen social service building, where disabled people live. And how the facility is prepared for its potential evacuation. Collaterally with the analysis, suggestions of possible technical or personal improvements, which can affect and make easier the potential preparation and realisation of the evacuation, are made based on the information gained from questionaries. The questionaries were filled by directors or responsible leaders of the building, where disabled people are situated. Also, by members of Fire Rescue Service of the Czech Republic and by rescue workers of medical rescue service, who have had the experience with evacuation of this type of facilities where disabled people lived. Based on this information a SWOT analysis was made, which helps to improve the preparedness of the building for evacuation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectEvakuacecze
dc.subjectzařízení služeb sociální péčecze
dc.subjectmimořádná událostcze
dc.subjectosoby s omezenou schopností pohybucze
dc.subjectAlzheimerova chorobacze
dc.subjectEvacuationeng
dc.subjectsocial service buildingeng
dc.subjectemergency eventeng
dc.subjectdisabled peopleeng
dc.subjectAlzheimereng
dc.titleEvakuace zařízení služeb sociální péče v důsledku naturogenní mimořádné událosticze
dc.titleEvacuation of Social Care Facility as a Result of a Natural Emergencyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeTušer Irena
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeCivilní nouzové plánovánícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record