Show simple item record

Physiotherapy in Women with Dysmenorrheadc.contributor.advisorFejfárková Tereza
dc.contributor.authorKristína Jirousová
dc.date.accessioned2021-10-13T10:51:42Z
dc.date.available2021-10-13T10:51:42Z
dc.date.issued2021-06-08
dc.identifierKOS-856765390705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97925
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je dysmenorea a její terapie pomocí dvou fyzioterapeutických přístupů. Cílem práce je porovnání účinnosti těchto vybraných metod. V kapitole současný stav je stručně uvedena anatomie pánve, fyziologie a patologie menstruačního cyklu spolu s poruchami pohybového aparátu související s dysmenoreou. Kapitola metodika obsahuje použité vyšetřovací a terapeutické metody. Speciální část popisuje deset kineziologických rozborů rozdělených do dvou skupin podle aplikované metody. Na základě vstupních vyšetření byl sestaven návrh fyzioterapeutického postupu. Dále je popsán průběh rehabilitace a příklady konkrétních cvičebních jednotek. V kapitole výsledky jsou předloženy výstupní kineziologické rozbory a zhodnocení úspěšnosti terapie – terapie byla úspěšná u obou metod, ale výsledky u metody podle Ludmily Mojžíšové byly lepší. Diskuze zhodnocuje efekt terapie na základě dosažených výsledků. Jsou zde porovnávány využité metody vzájemně a výsledky jsou konfrontovány s výsledky jiných autorů. Závěr shrnuje vytyčené cíle práce a jejich splnění.cze
dc.description.abstractThe subject of this thesis is dysmenorrhea and its therapy with two physiotherapeutical approaches. The goal of the thesis is the comparison of these two chosen physiotherapeutical methods. The chapter the current state briefly states the anatomy of pelvis, physiology and pathology of menstrual cycle together with musculoskeletal disorders related to dysmenorrhea. The chapter methodology contains used examination and therapeutical methods. The special part describes ten kinesiological analysis divided into two groups by methods applied onto them. Physiotherapeutical procedure was proposed based on the initial examination. Moreover, the thesis describes the process of rehabilitation and examples of specific exercise units. The chapter Results presents outputs of the kinesiological analysis and the evaluation of the process of therapy – both methods were successful, but the method of Ludmila Mojžíšová brought better results. The discussion evaluates the effect of therapy based on the achieved results. The two used methods are compared to each other and the results are confronted with the results of the other authors. The conclusion summaries the goals that were set in the thesis and that they were confirmed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDysmenoreacze
dc.subjectpánevní dnocze
dc.subjectfyzioterapiecze
dc.subjectmetoda Ludmily Mojžíšovécze
dc.subjectdynamická neuromuskulární stabilizacecze
dc.subjectDysmenorrheaeng
dc.subjectpelvic flooreng
dc.subjectphysiotherapyeng
dc.subjectthe method of Ludmila Mojžíšováeng
dc.subjectdynamic neuromuscular stabilizationeng
dc.titleFyzioterapie u žen s dysmenoreoucze
dc.titlePhysiotherapy in Women with Dysmenorrheaeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeOpatrná Novotná Irena
theses.degree.disciplineFyzioterapiecze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record