Show simple item record

Civilian Aircraft and Potential Misuse for Terrorist Attackdc.contributor.advisorAdámek Václav
dc.contributor.authorEva Fojtíková
dc.date.accessioned2021-10-13T10:52:05Z
dc.date.available2021-10-13T10:52:05Z
dc.date.issued2020-09-03
dc.identifierKOS-883223442705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97917
dc.description.abstractCílem diplomové práce na téma ,,Analýza možností teroristického útoku za použití civilního letounu" je zhodnotit možnosti zneužití civilní platformy, která může být použita jako nástroj k dosažení teroristických cílů. Teoretická část práce zahrnuje výklad základních pojmů, vývoj terorismu v letecké dopravě a je uveden výčet významných událostí protiprávního charakteru, který je rozdělený dle způsobu provedení. Pozornost je dále věnována právní úpravě, která se zabývá možností použití vojenských prostředků vůči civilnímu letadlu (koncept RENEGADE) prostřednictvím protivzdušné obrany (dále jen PVO). V závěru teoretické části je vymezen princip konceptu RENEGADE a je zhodnocena připravenost PVO, včetně popisu možných reakcí k zajištění nedotknutelnosti vzdušného prostoru ČR. V praktické části práce je provedena simulace scénářů, jejichž cílem je narušení suverenity vzdušného prostoru České republiky za účelem provedení teroristického útoku. Získaná data jsou přenesena do SWOT analýzy.cze
dc.description.abstractThe objective of this diploma thesis on the topic ,,Civilian Aircraft and Potential Misuse for Terrorist Attack" is to asses possibilities for a potential misuse of a civilian aircraft and its employment as an instrument to achieve terrorist goals. Basic concepts related to the terrorism in the air transportation, its evolution and an enumeration of important illegal incidents considering means of execution are addressed in the teoretical part of the thesis. Attention is also given to the legislation dealing with the possibility of using of force against a civil aircraft (RENEGADE Concept) by the air defence systems. The conclusion of the teoretical part defines the RENEGADE Concept principle and the air system defence readiness and its ability to respond in order to assure national air space sovereignty is assessed. Different simulated scenarios aiming on the National airspace violation objecting to commit a terrorist attack are executed in the practical part of the thesis. All derived data is transfered into the SWOT analysis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTerorismuscze
dc.subjectCivilní letouncze
dc.subjectÚtokcze
dc.subjectZneužitícze
dc.subjectProtivzdušná obranacze
dc.subjectTerrorismeng
dc.subjectCivilian aircrafteng
dc.subjectAttackeng
dc.subjectAbuseeng
dc.subjectAir defenceeng
dc.titleAnalýza možností teroristického útoku za použití civilního letounucze
dc.titleCivilian Aircraft and Potential Misuse for Terrorist Attackeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeLoužek Marek
theses.degree.disciplineCivilní nouzové plánovánícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record