Show simple item record

The Effect of Focused Shock Wave (FESWT) and Exercises for Facet Lower Back Pain by McKenziedc.contributor.advisorNedělka Tomáš
dc.contributor.authorBarbora Blechová
dc.date.accessioned2021-10-13T10:51:41Z
dc.date.available2021-10-13T10:51:41Z
dc.date.issued2021-06-07
dc.identifierKOS-856765370605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97905
dc.description.abstractPráce se zabývá porovnáváním efektu fokusované rázové vlny a cvičení dle McKenzieho u facetových bolestí dolních zad. V teoretické části je zpracován přehled současného stavu, anatomie dané oblasti, metodika a teoretické základy fokusované rázové vlny. Ve speciální části je popsáno osm kazuistik, z nichž čtyřem probandům je aplikována fokusovaná rázová vlna a čtyřem pacientům je indikováno cvičení dle McKenzieho. Porovnávání je provedeno pomocí srovnání vstupních a výstupních vyšetření dvou skupin probandů. U probandů ve skupině McKenzie bylo provedeno 4-6 terapií, ve skupině fokusované rázové vlny byly aplikovány 3-4 terapie. Výsledek léčby je u obou metod srovnatelný. Léčba fokusovanou rázovou vlnou je však efektivnější, jelikož není tolik ovlivněna potřebou aktivní spolupráce pacienta.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis is comparison of the effect of focused shock wave (FESWT) and exercises for facet lower back pain by McKenzie. The comparison was performed by comparing the initial examination and final examination of two groups of probands. The special part describes eight case studies. Four probands receive a focused shock wave and four probands are on McKenzie exercises. Probands in the McKenzie group had 4-6 therapies and to probands in the focused shock wave group were applied 3-4 therapies. Treatment results are comparable. But focused shock wave is more effective. You don't have to rely on patient ´s active cooperation. The theoretical part provides an overview of the current state, anatomy of the area, methodology and theoretical foundations of focused shock waves.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectESWTcze
dc.subjectfokusovaná rázová vlnacze
dc.subjectMcKenzie metodacze
dc.subjectMDT metodacze
dc.subjectbederní páteřcze
dc.subjectfacetové bolesticze
dc.subjectESWTeng
dc.subjectfocused shock waveeng
dc.subjectMcKenzie Methodeng
dc.subjectMDT Methodeng
dc.subjectLumbar Spineeng
dc.subjectfacet paineng
dc.titleEfekt fokusované rázové vlny (fESWT) a cvičení dle MCKenzie u facetových bolestí dolních zadcze
dc.titleThe Effect of Focused Shock Wave (FESWT) and Exercises for Facet Lower Back Pain by McKenzieeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKuba Kryštof
theses.degree.disciplineFyzioterapiecze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record