Show simple item record

Vocational Teachers Development of Competencies at Technical Secondary Schooldc.contributor.advisorVeteška Jaroslav
dc.contributor.authorJan Valeček
dc.date.accessioned2021-09-12T23:43:16Z
dc.date.available2021-09-12T23:43:16Z
dc.date.issued2021-09-12
dc.identifierKOS-986693034005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97534
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou učitelů odborných předmětů při jejich rozvoji a tvorbě kompetencí, včetně požadavků, které jako vzdělavatele ve formální sféře výuky na středních školách musí splnit. V teoretické části práce je analyzována a charakterizována oblast teorie postgraduálního vzdělávání, klasifikována a identifikována oblast kompetencí učitelů a jejich profesní rozvoj. Empirická část obsahuje analýzu profesních kompetencí uvedené cílové skupiny. Cílem je zjistit, jak rozvíjejí své profesní kompetence odborní učitelé v roli vzdělavatelů, a to v průběhu dalšího profesního vzdělávání a karierního rozvoje, ze kterého stanovujeme profesní standard. Výzkumný vzorek zahrnuje začínající a zkušené učitele působící na středních odborných školách v Praze.cze
dc.description.abstractThis thesis deal with the issue teachers of vocational subjects in their development and creation of competencies, including the requirements that they must meet as educators in the formal sphere of teaching at secondary schools The theoretical part of the work analyzed and characterized the theory of postgraduate education, classificated and identified the area of teacher ‘s competencies and their professional development. The empirical part contains an analysis of professional competencies of the target group. The aim is to find out how professional teachers develop their professional competencies and professional standard in the role of educators, during further professional education and career development. The research sample is including novice and experience teachers work at secondary vocational schools in Prague.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKlasifikace kompetencícze
dc.subjectučitel odborných předmětůcze
dc.subjectstřední odborné vzdělávánícze
dc.subjectdalší profesní vzdělávání učitelůcze
dc.subjectprofesní kompetence učitelůcze
dc.subjectrozvoj kompetencecze
dc.subjectučení se a vzdělávání dospělýchcze
dc.subjectCompetency classificationeng
dc.subjectteacher of vocational subjecteng
dc.subjectsecondary vocational educa-tioneng
dc.subjectfurther professional educationeng
dc.subjectprofessional competencies of teacherseng
dc.subjectcompe-tence developmenteng
dc.subjectlearning and adult educationeng
dc.titleRozvoj kompetencí učitelů odborných předmětů na SOŠcze
dc.titleVocational Teachers Development of Competencies at Technical Secondary Schooleng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeTomešková Kateřina
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantorinstitut pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record