Show simple item record

Cyclicality of the Parametr NACp in ads-b messages and their possible causedc.contributor.advisorHospodka Jakub
dc.contributor.authorMichael Matejovie
dc.date.accessioned2021-09-10T22:51:54Z
dc.date.available2021-09-10T22:51:54Z
dc.date.issued2021-09-10
dc.identifierKOS-981329289705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97498
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je objasnění možných příčin cyklického chování parametru NACp v datech ADS-B. V práci nejprve popisuji systém ADS-B a jeho parametry kvality. V další kapitole seznamuji s jevy kosmického počasí, které mohou mít vliv na chování parametru NACp. Poté vyhodnocuji naměřená data z ADS-B z období se zvýšenou aktivitou Slunce v září 2017, porovnávám je s daty ze satelitů GOES a Dopplerovskými měřeními fluktuací a poruch v ionosféře nad Českou republikou a hledám prokazatelný vliv. Následně rozebírám data ze tří období bez význačné aktivity Slunce. Na závěr diskutuji možné příčiny a závislost tohoto chování na složení objemu provozu v danou dobu.cze
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is to clarify the possible causes of the cyclic behavior of the NACp parameter in ADS-B data. In my work I first describe the ADS-B system and its quality parameters. In the next chapter I introduce the phenomena of space weather that can affect the behavior of the NACp parameter. Then I evaluate the measured data from ADS-B from the period with increased solar activity in September 2017, compare them with data from GOES satellites and Doppler measurements of fluctuations and disturbances in the ionosphere over the Czech Republic and look for a demonstrable effect. Subsequently, I analyze data from three periods without significant activity of the Sun. Finally, I discuss the possible causes and the dependence of this behavior on the composition of the volume of traffic at a given time.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAutomatický závislý přehledový systémcze
dc.subjectkosmické počasícze
dc.subjectNavigation Accuracy Category for positioncze
dc.subjectAutomatic Dependent Surveillance broadcasteng
dc.subjectSpace weathereng
dc.subjectNavigation Accuracy Category for positioneng
dc.titleCykličnost parametru NACp ve zprávách ADS-B a jejich možná příčinacze
dc.titleCyclicality of the Parametr NACp in ads-b messages and their possible causeeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeTopková Tereza
theses.degree.disciplineProfesionální pilotcze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record