Show simple item record

Employee Benefits in the Business Environmentdc.contributor.advisorAntošová Gabriela
dc.contributor.authorVeronika Pražáková
dc.date.accessioned2021-09-09T22:52:29Z
dc.date.available2021-09-09T22:52:29Z
dc.date.issued2021-09-09
dc.identifierKOS-1065800827405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97459
dc.description.abstractCílem práce Zaměstnanecké benefity v podnikatelském prostředí je vytvořit návrh na inovace a změny v oblasti systému péče o zaměstnance a poskytovaných benefitů. Aby společnost byla úspěšná je zapotřebí, aby zaměstnanci odváděli skvělou práci, ke které budou motivováni a ve které budou spokojeni. Celková problematika je aktuální, jelikož je zapotřebí si udržet současné zaměstnance a zároveň umět nabídnout uchazečům o zaměstnání výhodné podmínky. Společnost si tak může udržet či zvýšit konkurenční výhodu na trhu. Teoretická část se zabývá vymezením hlavních pojmů, které jsou provázány celou diplomovou prací. Jedná se především o motivaci, pracovní spokojenost, zaměstnanecké benefity a systém péče o zaměstnance. Praktická část je určena v první řadě polostrukturovaným rozhovorům, které byli provedeny s devíti pracovníky působícími na vedoucích pozicích ve zkoumané společnosti. Autorka vše následně zhodnotila a vytvořila komplexní návrh na přínosné změny a inovace v rámci zaměstnaneckých benefitů a systému péče o zaměstnance.cze
dc.description.abstractThe aim of the thesis Employee benefits in the business environment is to create a proposal for innovations and changes in the system of employee care and benefits provided. For a company to be successful, it is necessary for employees to do a great job that they will be motivated and satisfied in. The overall issue is topical, as it is necessary to retain current employees and at the same time be able to offer job seekers advantageous conditions. The company can thus maintain or increase its competitive advantage in the market. The theoretical part deals with the definition of the main concepts that are intertwined throughout the thesis. These are mainly motivation, job satisfaction, employee benefits and the employee care system. The practical part is intended primarily for semistructured interviews, which were conducted with nine employees working in leading positions in the surveyed company. The author then evaluated everything and created a comprehensive proposal for beneficial changes and innovations in the field of employee benefits and employee care system. méněeng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectZaměstnanecké benefitycze
dc.subjectmotivacecze
dc.subjectpracovní spokojenostcze
dc.subjectsystém péče o zaměst-nancecze
dc.subjectkonkurencecze
dc.subjectvzdělávánícze
dc.subjectpojišťovnictvícze
dc.subjectEmployee benefitseng
dc.subjectmotivationeng
dc.subjectjob satisfactioneng
dc.subjectemployee care systemeng
dc.subjectcompeti-tioneng
dc.subjecteducationeng
dc.subjectinsuranceeng
dc.titleZaměstnanecké benefity v podnikatelském prostředícze
dc.titleEmployee Benefits in the Business Environmenteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠtědroň Bohumír
theses.degree.grantorinstitut manažerských studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record